Telia måste subventionera glesbygdstelefoni

Telia måste även i fortsättningen leverera fast telefoni till samtliga av landets permanenta bostäder och företag, slår Post- och Telestyrelsen fast idag. Regleringen snedvrider marknaden, hävdar Teliasonera, som menar att man får allt svårare att konkurrera i städerna.

Teliasonera ska även fortsättningsvis vara skyldigt att leverera fast telefoni till permanenta bostäder och företag till ett överkomligt pris. Det har Post- och telestyrelsen, PTS, beslutat.

Alla i Sverige ska ha möjlighet att kunna ringa och bli nådda via vanlig telefon, eftersom fast telefoni räknas som en grundläggande kommunikationstjänst, enligt i lagen om elektronisk kommunikation.

PTS har rätt att utse en teleoperatör som på begäran måste tillhandahålla fast telefoni till permanenta bostäder och företag till ett överkomligt pris. Om telefonin skulle erbjudas på helt kommersiella villkor, finns en risk att vissa kunder inte kan teckna sig för tjänsten, eftersom kostnaden för att leverera fast telefoni i glesbygd skiljer sig avsevärt från att leverera samma tjänst i tätort, anser PTS.

Telia kritiskt

Att prissättningen för kopparnätet ska vara geografiskt enhetlig inom landet för att skapa likartade villkor i glesbygd och i storstäderna, har tidigare fått hård kritik av Teliasonera.

– Kostnaden för kopparledningen i glesbygden är mellan fem och tio gånger högre än i storstäderna. Det är orimligt att våra kunder ska subventionera glesbygdstelefoni, kommenterade Rune Nilsson, strateg på Telia, när PTS lade fram förslaget.

Han anser att staten alternativt alla operatörer tillsammans bör subventionera telefonin i glesbygden. Det beror på att allt fler storstadsmänniskor överger Telia när det finns ip-telefoni som alternativ till kopparen.

Viveca Norman som är avdelningschef på Post- och telestyrelsen, PTS, replikerade då:

– Man måste ta hänsyn till att alla ska få telefoni till ett rimligt pris. Det fungerar inte om Telia kan höja sina priser i områden där de agerar ensamma.

Teliasonera har tidigare haft samma skyldighet i enlighet med telelagen. Eftersom telelagen har ersatts av lagen om elektronisk kommunikation krävdes ett nytt beslut av PTS.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.