Telia och Ecodatacenter i samarbete

Ett samarbete som ska hjälpa hjälpa Telia att nå sitt hållbarhetsmål. Tidigare i sommar berättade Telia Carrier att de ingått partnerskap med Ecodatacenter.

Telia och Ecodatacenter i samarbete

Ecodataceter är designat för att vara världens första klimatpositiva datacenter. Och det är ett attraktivt argument. Företaget bygger datacenter för colocation, HPC och hyberscale där den första anläggningen som ligger i Falun är ansluten till det lokala energibolaget. Något som gör att överskottsvärmen direkt matas in i värmeverket.
I juni avslöjade Telia Carrier att de kritat på ett samarbetskontrakt – något som gör att företagets kunder kan få tillgång till ett ”grönt” datacenter.
– Telia Carrier har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål som vi måste möta före 2030, och partnerskapet med EcoDataCenter är en integrerad del i att hjälpa oss att uppnå dessa,” förklarade Mattias Fridström, vice vd vid Telia Carrier. ”Vi har varit i diskussioner med EcoDataCenter under de senaste fem åren, eftersom vi tidigt insåg vikten av vad de strävar efter att uppnå, och vi ville väldigt mycket vara en del av det.”

Telias tanke är att data ska placeras och lagras där det är mest ekonomiskt, både när det gäller kostnad – men även när det handlar om hållbarhet. Partnerskapet med Ecodatacenter är därför ett viktigt steg för att åstadkomma det senare.
– Kunderna kan fatta rätt hållbarhetsmässiga beslut för sina data, samtidigt som vi tar hand om datans anslutning och garanterar dess säkerhet och prestanda oavsett var i världen den ska, säger Mattias Fridström.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.