Telia och TDC om Aastra-affären

UC Aastras viktigaste partners på den svenska marknaden, Telia och TDC, tycker båda att sammanslagningen med Mitel är bra.

Telia och TDC om Aastra-affären

– Affären är inte en överraskning sett utifrån den allmänna konsolideringen på it- och telekommarknaden som vi bevittnat under senare år, säger Catharina Hedborg, produkt- och marknadsdirektör på TDC Sverige.

Hon betonar att Aastra är en partner som TDC sedan länge samarbetat framgångsrikt med och ser ingenting som säger emot att de kommer att fortsätta att göra det.

– Över huvud taget är det min fasta övertygelse att fler telekomleverantörer vill få ett bredare produkt- och tjänsteutbud, då vi sett att det är attraktivt hos kunderna. Denna grundtanke hos oss går i linje med konsolideringsaffärerna vi ser på marknaden, säger Catharina Hedborg.

Hos konkurrenten Telia hörs också positiva tongångar i kommentarerna till Mitel/Aastra-affären:

– Vi tror att Aastra blir starkare och får bättre möjligheter att, tillsammans med Teliasonera, både utveckla existerande produkter och ta fram nya vilket gynnar slutkunderna, säger Gunnar Reinholdsen, chef för företagsenheten på Telia.

Han menar att sammanslagningen skapar en långsiktigt stark spelare som kan bibehålla en sund konkurrensen på marknaden.

– Vi har ett bra samarbete idag och ser fram emot att fortsätta det med det nya företaget när det är på plats, säger Gunnar Reinholdsen.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.