Tobias Larsson: Så prioriterar Telia företagsaffären 2023

Operatörer Branschöverskridande samarbeten, IoT och 5g. Det är några av Telias fokusområden för 2023. Här berättar Tobias Larsson, chef för B2B-sektionen på företaget om prioriteringarna.

Året 2022 kommer gå till historien som ett av de mer omtumlande i modern tid. Coronapandemi och halvledarbrist som sedan i februari fått sällskap av ett invasionskrig i Europa. Hur navigerar man i tuffa tider som detta? 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Telekom idag tog pulsen på operatörernas chefer för företagsaffären, hur ser prioriteringarna ut för 2023 och vad är de stora utmaningarna? Här avslöjar Tobias Larsson, chef för Telias företagsaffär, hur de har ställt in siktet.

Hur ska ni prioritera för att få tillväxt 2023?

– Vi lever just nu med en väldigt turbulent omvärld. Priserna i samhället går nu upp givet inflationen och att vi tror att det kommer förändra dynamiken på telekommarknaden som haft krympande priser i många år.

– Turbulensen påverkar också hur våra kunder arbetar med sin digitala utveckling. Själva infrastrukturen blir viktigare och en förutsättning för att kunna fortsätta den digitala resan. Vi ser ett ökat fokus på cybersäkerhet bland våra företagskunder, och pendeln rör sig nu mer åt närproducerad it med hög kontroll på produktion och data. Här ser vi en stora möjligheter där vi tillsammans med vårt dotterbolag Telia Cygate, som är specialister inom lokala nät, säkerhet och hybrid-it, kan möta behovet av helhetslösningar för en säker och robust digital infrastruktur.

– Branscher som är särskilt intressanta är till exempel energibranschen, som bygger smarta digitaliserade elnät för att möjliggöra elektrifieringen av samhället. Kanske vår tids viktigaste fråga för en hållbar omställning av Sverige och där vi i veckan annonserade en helt ny affär med Ellevio. Industrin fortsätter sin automationsresa och jobbar för mer flexibilitet i produktionen och en säkrare arbetsmiljö. Även fastighetsbranschen jobbar med att automatisera och effektivisera underhåll och energianvändning, samt för att erbjuda nya smarta lösningar till sina hyresgäster. Sedan har vi offentlig sektor och specifikt vården, där det pågår en mängd olika initiativ för att kunna använda ny teknik för effektivisera verksamheten och erbjuda bättre vård. Utvecklingen inom samtliga dessa branscher driver efterfrågan på tjänster som högpresterande datanät, IoT (Internet of Things), dedikerade nät, säkerhetstjänster, positioneringstjänster samt närproducerade molntjänster.

– Ett annat område som driver kommunikationsmarknaden framåt är post-pandemin och nya hybrida arbetsplatser. Nästan en tredjedel av alla företag, både stora och små, ser it-säkerhet som en utmaning vid distansarbete som framgår i rapporten Telias digitala index 2022. Samtidigt vill man kunna möta behovet av nya arbetssätt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det leder till behov av säkra, flexibla och användarvänliga kommunikationslösningar för distansarbete och påverkar allt från datanät till växlar och samarbetstjänster.

– Situationen för mindre företag och organisationer är särskilt utmanande. De vill kunna dra fördel av ny teknik, men har inte samma kompetens och medvetenhet kring till exempel it-säkerhet som stora verksamheter. Här ser vi en stor möjlighet. Företagare kan samla uppkoppling och it hos Telia och de får en kontakt att vända sig till för frågor och stöd.

Hur har årets händelseutveckling påverkat er?

– Det som händer i vår omvärld påverkar alla företag, ja hela samhället. Då även Telia. Men jag tycker vi har haft ett stabilt läge, där vi som koncern visat fint kommersiellt momentum. Vår kärnaffär har levererat tillväxt samtidigt som vi möter behoven från våra kunder och levererar på vår stora nätmodernisering och utbyggnaden av 5g. Sen måste vi ständigt ha örat nära rälsen, för att löpande kunna hantera de förändringar som sker runt omkring oss. Det går inte att luta sig tillbaka.

Hur har ni kunnat tackla de problem som uppstått kring komponentbrist och krig?

– Vi har väldigt goda relationer med våra partners och det har helt klart varit en framgångsfaktor. På så vis har vi kunnat jobba ihop för att kunna hitta lösningar. I slutänden handlar det för oss om att kunna möta och säkra de åtagande vi har mot våra företagskunder. Sen är det klart att det överlag i branschen varit längre ledtider på viss utrustning och det har även påverkat oss. Och då gäller det att vara transparent med sina kunder om det.

Hur kommer inflationen att påverka er?

– Inflationen och stigande energipriser är något som påverkar alla företag och hela samhället, då även Telia. Vi är nu i en tyst period inför vår kvartalsrapport, men det jag kan säga och det vi kommunicerade i samband med vår Q2-rapport är att vi, som många andra aktörer, kommer behöva arbeta med både kostnader och prissättning för att motverka effekterna från inflationen, särskilt då de högre energipriserna.

Finns det något ni kommer prioritera extra under 2023?

– Att fortsätta förbättra upplevelsen i alla våra kundingångar är högprioriterat, då även våra digitala kanaler. Vi har ett flertal initiativ som vi jobbar med på både kort och lång sikt. Det mer långsiktiga arbetet drivs inom ramen för vårt transformationsarbete.

Hur ser 5g-tillväxten ut och hur påverkar den er affär?

– I takt med att 5g-nätet byggs ut (som nu täcker mer än en tredjedel av befolkningen i Sverige) och att fler skaffar 5g-redo mobiler, så ökar också trafiken i det nätet. I samband med vår nätmodernisering så dubblar vi också trafiken i 4g-nätet, där majoritet av trafiken går idag. Det finns väldigt spännande möjligheter i B2B-segmentetn för 5g, till exempel möjligheten att utveckla dedikerade nättjänster i de publika 5g-näten och nya typer av positioneringstjänster. Den här typen av tjänster blir särskilt viktiga för att säkerställa en god uppkoppling och positionering av olika typer av fjärrstyrda och autonoma fordon. Även helt dedikerade nät för till exempel industrin och vården är ett intressant område. Där har vi redan nät som vi rullat ut och som kan uppgraderas till 5g. Ett annat område vi nosar på är att kunna använda mobilnäten för att skapa digitala motorvägar i luften. Vi jobbar bland annat i PNK-projektet för att utforska detta område.

Några nya produkter/tjänster som ni ska lansera nästa år?

– Vi har en rad spännande nyheter i pipen vad gäller nya tjänster, men får återkomma om det när det börjar närma sig lansering. På innovationsområdet bubblar det en hel del. Ett område där just kommunikation spelar en central roll är framtidens transporter och fordon, och där vi jobbar i en rad projekt med partners som till exempel 5G Ride, Remote Timber och PNK-projektet.  

Vad är målet för B2B 2023? Vilken utveckling kommer vi se?

– För Telia är det tydligt – vi ska fortsätta bygga positionen som nätledare och en viktig digitaliseringspartner för våra företagskunder. Det innebär att vi ska fortsätta investera i och utveckla våra nät med tillhörande portfölj av tjänster. Det handlar om tekniker som 5g och Wifi6 samt tjänster som SD-Wan, dedikerade nät, IoT, nya kommunikationslösningar, säkerhetstjänster, positionering samt lösningar för hybrid-it. Vi kommer även fortsätta bygga specialistkompetens inom flera av dessa områden. Telia Cygate har där en viktig roll som vår spjutspets inom lokala nät, säkerhet samt hybrid-it och moln. Utöver själva tjänsterna jobbar vi också på att vässa våra kundkanaler. Online är ett viktigt fokusområde. Vi har gjort en stor uppgradering av vår självbetjäningsportal Mybusiness, som kommer fortsätta vidareutvecklas.

Vilken trend kommer påverka telekombranschen mest det kommande åren?

– Hållbarhetsfrågan kommer bara bli ännu viktigare, då den också driver på flera andra viktiga skiften i samhället. Allt från elektrifieringen till utvecklingen av nya transportlösningar och smarta fastigheter. Digitaliseringen är avgörande för att lyckas i dessa omställningar. Och det i sin tur ställer stora krav på en robust och säker digital infrastruktur. Så här spelar Telia och telekombranschen en nyckelroll.

– På Telia är vi på resan till noll – vilket innebär djärva mål om att ha nollutsläpp, och även noll avfall 2030 genom att arbeta med cirkuläritet. Våra nät drivs redan med 100 procent förnyelsebar el och vi jobbar ständigt med att effektivisera vår energiförbrukning. Men det innebär också att vi driver frågor om till exempel miljö och social hållbarhet i leverantörsledet med våra partners. Vi är stora inköpare och kan på så vis driva förändring genom vår köpkraft. Under året har hundratals säljare inom Telias företagsaffär gått en hållbarhetsutbildning. Syftet med utbildningen är stärka säljkårens förmåga att kunna hjälpa och guida kunderna i deras hållbarhetsbehov och hur vi på Telia kan stötta dem på den resan.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.