Telia satsar på managed services

En av Ericssons största inkomstkällor under förra året fanns inom området managed services, vilket innebär att mobiljätten sköter om driften av mobinäten. Nu har Teliasonera inlett en liknande satsning inom telefoniområdet.

Svenskt Näringsliv har tecknat ett treårigt avtal med Teliasonera Sverige. Avtalet som är värt cirka 35 miljoner kronor är ett av flera funktionsavtal som Telia tecknat den senaste tiden. Kunden köper en funktion och Teliasonera ansvarar för tekniken.

– Det här är det nya sättet att köpa kommunikationstjänster, säger Anders Tillander, försäljningsdirektör, segment företag på Teliasonera Sverige. Allt fler företag vill ha ett färdigt paket som man enkelt kan avropa och implementera.

Svenskt Näringsliv har tecknat avtal om funktionen ”telefoni”, som omfattar både fast och mobil telefoni. Telia tar ansvar för att funktionen fungerar som överenskommet, att den utvecklas utifrån kundens behov samt att den tekniska utrustningen underhålls. Syftet är att skapa en struktur som ger förbättringar och besparingar för Svenskt Näringsliv och dess medlemmar.

Svenskt Näringsliv kommer att implementera telefonifunktionen i sin verksamhet över hela landet.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.