Telia satsar stort på mobility management

Emm Telia gör en ambitiös satsning på företagsmobilitet. Erbjudandet Telia Mobility Management innebär ett helhetsgrepp med allt ifrån mdm till rådgivning.
– Kunderna säger att de behöver det här för nästa generations mobila arbetssätt, säger Telias Anders Tillander.

Telia satsar stort på mobility management

Mdm har funnits i Telias erbjudande till större företag under några år, som en så kallad asset management-tjänst. Men det har inte varit tydligt produktiferat.

Boomen för smartphones och plattor tillsammans med användarnas beteendemönster tvingar företagen att agera.
Boomen för smartphones och plattor tillsammans med användarnas beteendemönster tvingar företagen att agera.

– Jag tycker att marknaden har gått bort sig en aning här. Man köper en programvara och sedan tror man att det är tillräckligt. Vi upplever att alla de här sex områdena (se faktaruta) behövs för att företagens mobilstrategier ska få effekt, säger Anders Tillander.

Han är chef för den mobila företagsaffären hos Telia och har arbetat intensivt med att få fram Mobility Management-erbjudandet sedan han kom tillbaka till Sverige för ett år sedan, efter en period i Norge.

Kunderna vädjar

Ti: Varför har ni inte paketerat device management på det här sättet tidigare?

– Jag tror att det handlar om en mognadsprocess både hos oss och hos kunderna. Idag har vi en smartphone-penetration på 60 procent och en tablet-revolution. Volymerna och användarnas beteendemönster gör att företagen nu måste kunna stödja de mobila arbetssätten.

Ti: Inte minst it-tjänstebolag har erbjudit tjänster för företagsmobilitet och livscykelhantering ett tag. På vilket sätt kan ni på Telia göra det bättre?

– Vi har frågat 500 kunder om hur deras behovsbild ser ut och vem de vill handla av. Och beskedet är tydligt, de vill ha en one stop shop hos dem som har byggt och driver näten, tillhandahåller tjänsterna och hårdvaran. Det är bara vi som operatör som har förutsättningarna att ta det här helhetsgreppet, betonar Anders Tillander, som hävdar att vissa kunder nästan vädjat om att Telia ska sätta ihop det här mobilitetserbjudandet.

Egna certifikat

Telia har valt att använda Citrix-plattformen för mdm-delen, vilket innebär funktioner från förvärvade Zenprise.

En viktig komponent i säkerhetslösningen är den certifikatshantering som Telia själva producerar och som är av samma typ som i bank-id.

– Det innebär en säkerhetsnivå som gör att företagen vågar släppa ut informationen till användarnas mobila enheter och att man får fullt stöd för mobilt arbetssätt. För användaren räcker det med ett unikt lösenord för få tillgång till it-miljön, förklarar Anders Tillander.

Det finns en grundprislista för mobilhanteringen, som starta på 19 kronor per månad och enhet. Men den kanske inte säger så mycket i slutänden. Det finns många varianter på affärsupplägget i Mobility Management, inte minst när man kopplar på tjänsterna för rådgivning och stöd i implementering.

Paketera med växel

Kärngruppen som arbetar med det nya mobiltetserbjudandet består av 15 personer och runt 50 personer kan allokeras för konsultinsatser hos kunderna. Dessutom har alla enterprise-säljarna på Business Services utbildats.

Tjänster som rådgivning och stöd i implemetering är viktiga delar i Telias nya mobilitetserbjudande.
Tjänster som rådgivning och stöd i implemetering är viktiga delar i Telias nya mobilitetserbjudande.

– Jag är jäkligt stolt över kompetensnivån i både den första och andra ringen av personer som ska vara med och leverera de här tjänsterna. Säljkåren är också väl rustad för att kunna göra en första analys av kundernas behov, säger Anders Tillander.

Ti: Kommer ni att paketera ihop Mobility Management som ett erbjudande till växeltjänsten Touchpoint?

– Jag kan inte svara varken ja eller nej på det i nuläget, men det är något som vi tittar på.

Anders Tillander öppnar däremot för kompletterande erbjudande tillsammans med Cygate. Där finns till exempel kompetens på hela bredden i Citrix-portföljen, vilken kan användas för att skapa integration mot Webex, pc-skrivbord och anpassning av och tillgång till applikationer.

Fakta

Från hantering till analys

Telias erbjudande Mobility Management består av sex olika delar:

• Device management. Ger it-avdelningen möjlighet att överblicka, konfigurera och säkra verksamhetens mobila enheter i en portal. De kan även administrera mobilapplikationer och garantera säker distribution och hantering av verksamhetsdata till mobila enheter. Telia har valt att använda Citrix-plattformen för mdm.

• Mobila livscykeltjänster. Ska förenkla logistik, service och support av alla mobila enheter genom hela livscykeln och sköts via en portal som både it-avdelningen och medarbetare kan använda sig av. Man säkerställer även att uttjänta enheter hanteras på ett miljöriktigt sätt och kan ge certifikat på det.

• Mobil säkerhet. Säkerhetslösningarna i Mobility Management kombinerar säkerhetsteknik i mobilnäten, datorhallen och mobila enheter. Telias egen lösning för certifikatshantering är en viktig del i säkerheten och bäddar för så kallad single sign-on för att komma åt allt man har behörighet till i företagets it-miljö.

• Mobilitetsrådgivning. Telias konsulter hjälper verksamheter att ta fram en komplett mobil strategi för företaget. Det handlar bland annat om att förstå vilka mobila arbetssätt kunden har behov av, hur de kan omsättas i verklighet, vilka riskerna är och hur de kan hanteras.

• Integration och implementering. Företag och organisationer kan få hjälp med att omsätta mobila strategier till verklighet genom att integrera och implementera tekniska system och processer i verksamheter.

• Rapportering och analys. En mobil översiktstjänst erbjuder kunderna olika gränssnitt som ger full överblick över vilka enheter företaget har i bruk och hur de används. Det bidrar till ökad kostnadskontroll och uppföljning.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.