Telia skrotar konsultenhet

Satsningen på konsulttjänster kring verksamhetsutveckling blev ingen lyckträff för Telia och nu har operatören i det tysta lagt ner enheten med 18 konsulter.

Stängningen av konsultenheten skedde redan i höstas rapporterar nyhetsbrevet Telekom Online.

– Eftersom vi hade svårt att få lönsamhet för den här typen av tjänster tog vi beslutet att stänga ned verksamheten i oktober 2012, säger Iréne Krohn på Teliasoneras pressavdelning.

Att Telia inte förrän nu bekräftat nedläggningen uppges bero på att förändringen, som berör alla de 18 konsulter som varit anställda inom enheten, är en del i tidigare kommunicerade nedskärningar.

Några av konsulterna har fått nya tjänster inom företaget medan andra lämnat Telia. Hur många det rör sig om är dock oklart.

Tveksam trovärdighet

I en intervju i Telekom idag nr 1-2012 förklarade den dåvarande chefen för verksamheten syftet med att en operatör skulle erbjuda konsulttjänster inom managementområdet.

– Ofta förstår it- och telekomchefer själva tekniken, men kan ha svårt att se hur den påverkar verksamheten. Vi fungerar som en brygga mot verksamhetscheferna och ger kunderna en helt annan förståelse för och närhet till de lösningar de köper, säger Lena Knutsson.

Något tillräckligt stort gensvar för den tanken tycks Telia inte ha fått eftersom det inte gick att få lönsamhet för avdelningen. Kanske spelade det in att det ur kundernas synvinkel kunde finnas en viss tveksamhet kring konsulternas ställning som rådgivare med tanke på att de samtidigt arbetade för leverantören.

– Om den som ska utreda behov och rådgiva kring vägar att gå är densamma som också levererar den slutliga lösningen får man uppenbara problem med objektiviteten, hävdade Dag Larsson, ordförande för Sveriges Managementkonsulter i samma nummer av tidningen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.