Telia slår ifrån sig finsk kritik

Teliasonera i Finland har skickat känsliga uppgifter om mobilabonnemang hos polisen och andra myndigheter över e-post. Det har fått det finska inrikesdepartementet att gå i taket och överväga att kräva skadestånd.
Teliasonera avvisar kritiken och hävdar att deras agerande på inget sätt riskerar säkerheten för de finska myndigheterna.

Storbråket mellan Finlands inrikesdepartement och Teliasonera startade i tisdags. Det var då departementet gick ut med stränga restriktioner för hur 7 000 berörda mobilabonnemnag fick användas. Det gällde mobiler hos polisen, gränsbevakningen, räddningsverket, larmcentraler och utlänningscentralen. Man befarade att uppgifter om dessa abonnemang kommit på villovägar och skulle kunna användas för avlyssning och att känslig information läckte ut.

Boven i dramat var Teliasonera, enligt inrikesdepartementet. Operatören hade på begäran från en tjänsteman på departementet skickat över uppgifter om abonnemangen, eftersom de ska flyttas över till den konkurrerande operatören Elisa som nyligen vann en upphandling. Problemet var att de skickades med e-post, vilket inrikesdepartementet uppfattar som en stor säkerhetsrisk.

Överväger polisanmälan

– Vi avvärjer som bäst en kris och går igenom vilka åtgärder som måste vidtas för att göra telefonerna säkra, säger inrikesministeriets säkerhetschef Kaarlo Korvola till Hufvudstadsbladet.

Departementets kanslichef överväger samtidigt om de ska polisanmäla Teliasonera och även kräva operatören på skadestånd.

Teliasonera tillbakavisar kritiken i ett utförligt pressmeddelande där de redogör för förloppet och sin syn på det inträffade.

– Teliasonera Finland lämnade den önskade informationen via e-post. Detta sätt används vanligtvis av Teliasonera Finland och ministeriet när konfidentiell information utväxlas. Det aktuella e-brevet transporterades hela vägen i Teliasoneras slutna telenät och levererades direkt till e-postlådorna på ministeriets server tillhörande de personer från ministeriet som sitter i samarbetsgruppen. Det aktuella e-brevet innehöll inte någon trafikdata eller någon annan data som kan betecknas som konfidentiell, hävdar Esa Korvenmaa, coo på Teliasonera Finland.

Inte någon risk

Han menar att inrikesministeriet inte hade säkerhetsklassat den aktuella informationen och inte heller gett Teliasonera några speciella instruktioner för hur den aktuella informationen skulle hanteras.

– Vid ett möte den 10 februari 2006 sade plötsligt en representant för inrikesministeriet till Teliasonera Finlands representant att det fanns en oro för huruvida det är möjligt att avlyssna abonnenterna på ministeriets administrativa avdelning med hjälp av den kundinformation som överlämnades till ministeriet. Enligt Teliasoneras uppfattning, vilken framfördes vid mötet, är detta inte möjligt. Informationen kunde inte ha fallit i händerna på någon utomstående genom vårt agerande, säger Esa Korvenmaa.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.