Telia stärkte finanserna kraftigt

Teliasonera visade upp ett kraftigt förbättrat kassaflöde och ett högre rörelseresultat för 2009 jämfört med året innan. Sparåtgärder och minskade investeringar är några av de faktorer som ligger bakom de svarta siffrorna.

Bolaget redovisade en nettoomsättning på drygt 109,1 miljarder kronor vilket är en 5,4 procent ökning jämfört med 2008. Samtidigt var det fria kassaflödet cirka 17 miljarder kronor mot fjolårets 11,3 miljarder kronor och rörelseresultatet ökade med 6 procent till 30,3 miljarder kronor.

– Som en följd av våra effektiviseringsåtgärder och återhållsamhet gällande investeringar ökade kassaflödet kraftigt och stärkte vår finansiella ställning ytterligare. Vi är därför i den gynnsamma positionen att vi kan höja investeringarna under 2010 för att säkerställa vår framtida tillväxt, säger Lars Nyberg, vd och koncernchef för Teliasonera.

Han tycker det är viktigt att Teliasonera ligger i framkant av att tillämpa ny teknologi och introducera nya tjänster.

Vidare påpekas det att lanseringen av världens första kommersiella 4g-nät i delar av Stockholm och Oslo gav positiva reaktioner från kunderna samt att bolagets investeringar i fiber och ip inom bredbandstjänster kommer öka under 2010.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.