Telia tar över Stora Ensos telefoni

Teliasonera och Stora Enso har ingått ett avtal som innebär att Telia tar över alla telekommunikationer i Sverige och Finland för Stora Enso. Avtalet omfattar fast och mobil telefoni, nätverkslösningar, växellösningar och service.

Växelplattformen i Sverige är förberedd för voice over ip och kompletterad med tjänsten Office Extension för cirka 1 400 användare. Office Extension möjliggör så kallat ”One phone concept”, det vill säga att de anställda använder sina mobiltelefoner till både fast och mobil telefoni. I samband med omläggningen får Stora Enso i Sverige också en helt ny och enad nummerplan för hela landet.

Avtalet omfattar också, förutom fast och mobil telefoni i både Finland och Sverige, en nätgrupp i Sverige samt en voip-nätlösning i Finland. Med hjälp av lösningen går Stora Enso Finlands samtalstrafik som ip-trafik i Telias datanät.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.