Telia tar över Stora Ensos telefoni

Teliasonera och Stora Enso har ingått ett avtal som innebär att Telia tar över alla telekommunikationer i Sverige och Finland för Stora Enso. Avtalet omfattar fast och mobil telefoni, nätverkslösningar, växellösningar och service.

Växelplattformen i Sverige är förberedd för voice over ip och kompletterad med tjänsten Office Extension för cirka 1 400 användare. Office Extension möjliggör så kallat ”One phone concept”, det vill säga att de anställda använder sina mobiltelefoner till både fast och mobil telefoni. I samband med omläggningen får Stora Enso i Sverige också en helt ny och enad nummerplan för hela landet.

Avtalet omfattar också, förutom fast och mobil telefoni i både Finland och Sverige, en nätgrupp i Sverige samt en voip-nätlösning i Finland. Med hjälp av lösningen går Stora Enso Finlands samtalstrafik som ip-trafik i Telias datanät.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.