Telia testar ims

Teliasonera har lett ett försök med testning av driftskompatibiliteten för nya sip-baserade multimedietjänster mellan olika mobilnät och tjänstesystem. Flera i branschen har deltagit i försöket, som initierats av mobiloperatörernas internationella sammanslutning GSM Association (GSMA). Sip, session initiation protocol, är ett protokoll som används i de flesta sessionsbaserade tjänster, såsom snabbmeddelanden, direktanrop (push-to-talk), videotjänster och multispelarspel.

– De som använder mobiltelefon ser det som en självklarhet att samtal och textmeddelanden förmedlas internationellt mellan kunder i olika nät och med olika operatörer. Vi håller nu på att skapa samma lättanvändbarhet för kommande mobiltjänster. Det är en svår och krävande uppgift, eftersom samordningen försvåras i takt med det ökande utbudet av applikationer som används i terminaler och tjänster, säger Teliasonera Finlands verkställande direktör Anni Vepsäläinen.

Ip-baserade multimedietjänster skapar nya tjänster för kommunikation människor emellan och möjliggör överföring av röst, bild och video under en och samma session.

Ims-standarden

Vid försöket byggde man upp en miljö där man kunde förmedla nya multimedietjänster mellan olika mobiloperatörer. I försöket deltog sex mobiloperatörer (KPN, Orange, SFR, Telenor, Teliasonera och Vodafone), fyra grx-operatörer (Belgacom, Cable & Wireless, KPN och Teliasonera) och tre systemleverantörer (Ericsson, Nokia och Siemens).

Försöket, som avslutades i februari 2005, genomfördes i en miljö baserad på 3GPP ims-standarden med autentiska mobiltelefoner och nya mobiltjänster, såsom snabbmeddelanden, videodelning och spel över grx-nätet, som kopplar samman gprs med umts. Systemet baserades på en så kallad hubbing-modell, där Teliasonera förmedlade trafiken till de mobiloperatörer som var anslutna till systemet. Denna funktion genomfördes med Telia grx-nätverkstjänst, som ger mobiloperatörer möjlighet till säkra ip-förbindelser för internationell samtrafik. Ett liknande försök har gjorts på en mms-testning som också initierats av GSMA. En mms-samtrafiklösning baserad på denna modell beräknas tas i kommersiellt bruk under början av år 2005.

Telia ska också utföra ytterligare tester med Nokia och Ericsson under våren, när det gäller deras lösningar för ims.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.