Telia tvingas att hyra ut förbindelser

Teliasonera måste även i fortsättningen erbjuda andra operatörer att hyra förbindelser från en punkt till en annan inom hela sitt nationella nät. Det har Post- och telestyrelsen beslutat.

Hyrda förbindelser i telenäten är nödvändiga beståndsdelar för de operatörer som producerar olika former av slutkundstjänster och grossisttjänster på telemarknaden, till exempel datakommunikation och telefoni. Teliasonera är enda företaget som kontrollerar ett heltäckande nationellt nät, och som kan leverera hyrda förbindelser mellan alla orter i landet. Teliasonera har en andel på 90 procent av den aktuella marknaden, det vill säga marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser.  

 Trots att det finns ett flertal alternativa stamnät och regionala nät, är tillgången till alternativa nät begränsad utanför de större tätorterna. Marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser omfattar därför den del av Teliasoneras nät som är nödvändig för att nå alla orter i ett förmedlingsområde.

 PTS beslut ska ge andra operatörer fortsatt möjlighet att hyra förbindelser till icke-diskriminerande villkor. Dessutom ska operatörskunderna inte behöva betala för en mer omfattande tjänst än vad de har behov av, samt ha en valfrihet när det gäller hur deras anslutning till Teliasoneras nät ska ske. Vissa hyrda förbindelser med låg kapacitet ska också erbjudas till ett kostnadsbaserat pris.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.