Telias kunder nöjdast

De företagskunder som är mest nöjda med sin mobiloperatör ringer med Telia. Det visar årets resultat av Svenskt Kvalitetsindex för telekombranschen. Men på privatsidan har Telia tappat jämfört med föregående år och ligger nu efter både Tele2 och Vodafone.

Avståndet mellan de tre huvudkonkurrenterna på mobilmarknaden, Telia, Vodafone och Tele2, är inte särskilt stort på företagssidan. Jämfört med förra året, då Telia också var i ledningen, har avståndet mellan ettan och tvåan utökats något. Telia har i år ett kundnöjdhetsindex på 66,1, vilket kan jämföras med 63,9 för 2004. Men även Vodafone och Tele2 har fått nöjdare kunder. Totalt sett ligger kundnöjdheten på 64,2, vilket är drygt en enhet mer än förra året.

Liten skillnad

På privatsidan är skillnaderna mellan de tre bolagen mycket liten. Tele2 är den operatör som ökat mest i kundnöjdhet och ligger nu etta före Vodafone och Telia. Telia, som hade tätpositionen förra året har till och med tappat i kundnöjdhet. Allra lägst betyg i år får mobiloperatören 3.

På fastnätssidan är företagskunderna sedan några år tillbaka mycket mera nöjda med sitt teleföretag än tidigare. Analysen pekar på att drivande faktorer för detta är att såväl den upplevda kvaliteten som prisvärdheten förbättrats avsevärt.

Telia ökar

Telia har senaste året ökat sin prisvärdhet i kundföretagens ögon med mer än 5 enheter. Samtidigt har lojaliteten minskat för konkurrentbolagen. Detta har lett till att Telia för första gången efter liberaliseringen nu har åtminstone lika höga nöjdhetstal som sina konkurrenter på denna marknad.

Indexet för kundnöjdhet kan anta värden mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och förväntningar. Mätningarna görs via telefonintervjuer till ett statistiskt urval personer och företag representerande hela det svenska samhället.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.