Telias Sverige-vd: Vi är en väldigt viktig digitaliseringspartner

Intervju Framtidens operatör satsar hårt på innovation – både själv och tillsammans med partners. Anders Olsson, Telias Sverige-boss, pekar ut vägen framåt med kontorsarbete, 5g-nätledarskap och helhetslösningar.

Telias Sverige-vd: Vi är en väldigt viktig digitaliseringspartner

Anders Olsson startade sin telekomkarriär på Tele2 1997 och var kvar där i 19 år. Efter många år i ledande ställningar var det lite av en överraskning när han i januari 2016 slutade på operatören för att sedan i juli börja på Telia.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Efter snart fyra år som Sverige-vd är det hög tid för en längre intervju med  Telekom idag om framtiden för Sveriges största operatör.

Hur tänker du att Telia ska ta med sig de här erfarenheterna som dragits under pandemin för att bli framtidens operatör?

– Pandemin har varit en omtumlande tid för oss alla och för vår del så var det ju en tid då vi vår roll som operatör blev allt viktigare. När en stor del av alla runt om i Sverige fick ett helt ändrat sätt att leva så blev våra tjänster allt viktigare både för folk som jobbade hemma och för företag som blev tvungna att påskynda sin digitalisering, säger Anders Olsson och fortsätter:

– Det var en tid då vi verkligen sattes på prov men också såg till att vi kunde leverera, vi hade inga problem med näten och vi blev en väldigt viktig digitaliseringspartner för en stor del utav alla företag i Sverige. Det är inte en tid som vi vill komma tillbaka till, men rent affärsmässigt så var det en tid då vi hade en väldigt positiv utveckling och som du kanske vet så är vi under 2021 i tillbaka som ett tillväxtbolag för första gången på mer än sex år.

Så är framtidens operatör en digitaliseringspartner?

– Vi har ju flera ben att stå på, så det är inte lätt att bara nämna en sak. På privatsidan så är det ju alla accesser, alla typer av nät och tjänster tillsammans med underhållning och på företagssidan så är det kommunikationstjänster i kombination med it. Vi är en tydlig helhetsoperatör både på privatsidan och företagssidan där nätledarskapet är en grundkomponent.

Om jag vänder på frågan lite. Vad tar ni med er för lärdomar som arbetsgivare från pandemin?

-Vi säger Office First, vi tror på styrkan i att jobba gemensamt, att vara på kontoret, men vi har också ett flexibelt arbetssätt precis som vi hade innan pandemin. Kraften i att samlas på kontoret tror vi är absolut är fördelaktigt och det tycker jag man ser nu att det bubblar av energi när vi samlas på kontoret igen.

Något som många för fram som en fördel med ett mer flexibelt arbetssätt är att man kan rekrytera oberoende av ort för den anställde. Hur ser du på det med Telias ögon?

– Vi är ju utspridda på många orter i Sverige så den fördelen hade vi redan även innan pandemin. Vi växer starkt inom till exempel Cygate som är ett viktigt bolag för oss och inom det området så är det en kamp om de starkaste resurserna. Men det är också ett härligt att ha ett positivt problem att växa mycket inom de områden där kompetensen är eftertraktad.

Du har redan varit inne lite på begreppet helhetsleverantör eller helhetsoperatör. Jag tycker inte att man hört begreppet lika ofta under pandemin som innan. Vad lägger du i begreppet helhetsoperatör idag?

– Det är ju helt olika på företagsmarknaden och privatmarknaden. På företagsmarknaden handlar det om att bygga ihop kommunikation och it i helhetslösningar. Som jag nämnde har vi ju kommit till tillväxt och det bygger på att vi varit framgångsrika inom det området. Vi har en radda med exempel som vi nu själva och tillsammans med partners lanserar till företagsmarknaden, säger han och fortsätter:

– Vi har under året redan gått ut med något som heter Remote timber tillsammans med bland annat SCA, Volvo och Mittuniversitetet som handlar om hur man kan jobba mer effektivt med fjärrstyrda virkeslastare. Och vi har också gått ut med dedikerade 5g-redo mobilnät i till exempel SCA:s pappersbruk i Umeå-trakten. Kombinationen av extremt fokus på nätledarskapet i Sverige med paketerade helhetslösningar är hela kärnan i vår strategi. Och på privatsidan så ökar antalet kunder som har fler än två tjänster, vilket vi ser som ett starkt bevis på att vi ses som den givna leverantören av både uppkoppling och underhållning – kombinationen av det bästa nätet  och den bästa tv-tjänsten.

Så när ni tänker helhetslösning är det tillsammans med partners så att kunden får en helhetslösning?

– Vi sitter ju med ett antal tusen personer på Telia Sverige och vi har ett stort eget innovationsfokus via enheten Division X och bolaget Cygate som också är en del av Telia. Eftersom vi är den största operatören i Norden så har vi heller inga utmaningar att få relevanta partners att vilja ingå partnerskap med oss.

Vi växlar och pratar lite 5g. Många experter säger att Sverige ligger efter med 5g-utvecklingen, vilket ingen tycker är kontroversiellt att säga. Hur ska vi få fart på det här så att det verkligen kommer igång?

– Om vi börjar med varför vi ligger lite efter andra länder så var det på att på grund av att auktionen var senare i Sverige än i andra länder. Kring själva teknikdelen, alltså vad vi kan göra med 5g ligger vi inte efter andra länder och det bygger ju på att vi har ett väldigt starkt ekosystem av bolag i Norden och inte minst Sverige som är fokuserade på vad vi kan göra med ny teknik, till exempel vi och Ericsson är ju två exempel på sådana stora starka bolag.

– Vi gör nu en gigantisk investering i att modernisera hela vårt nät med 5g där vi nu har 48 uppkopplade tätorter i Sverige redan. Vår utrullning går som tåget så vi har ju full fart på hela vår modernisering och vi har som ambition att innan slutet på nästa år ska 90 procent av Sveriges befolkning där de bor ha access till 5g. Det blir ett betydligt snabbare och mer robust nät där det är en massa intressanta applikationer på gång inom bolag och i industrin.

När man pratar om 5g i olika länder så är det ju också skillnad på vad man kallar för 5g. Vår reporter Felix har varit i andra länder och kört 5g, med rätt svag hastighet.

– Det är viktigt det där och när jag säger 48 städer då är det 48 städer med riktig 5g alltså riktigt högt tryck i. Det beror på vilket frekvens och vilka tekniska lösningar man använder. För Telia är det verkligen ingen fusk-5g vi pratar om eller någon light-5g som några andra har pratat om utan det här är riktigt högtrycks-5g som vi lanserar. Vi är måna om att leva upp till nätledarskapet.

Om vi pratar företagsmarknad och 5g. Vilka use cases är ni ute efter tillsammans med era kunder?

– Det är en massa innovation som sker här och av olika anledningar kan vi inte gå ut exakt och säga vad det är vi gör för tester. Men två exempel har jag ju nämnt tidigare här i Remote timber och pappersbruket där man är i behov av låg latency och väldigt snabb uppkoppling, säger Anders Olsson.

Han fortsätter:

– Vi har ett till case med ett bolag som heter Ekobot som är en robot för ett hållbart jordbruk med ogräsbekämpning. Där behöver roboten som söker ogräset med kameran en stor kraft med bilder i realtid som 5g kan ge.

Är det vanligast att man går i det allmänna mobilnätet eller är det privata nät som man bygger upp för testerna?

– Det är ju olika beroende på vad kunden vill göra. Exemplet med pappersbruket är ett dedikerat nät, och det är det med gruvindustrin också med projektet i Boliden som vi tidigare har berättat om. Men om vi tar den här roboten med ogräsbekämpning så går den i det generella nätet. Vi är ju väldigt aktiva både inom dedikerade nät och att använda det publika 5g-nätet. Det är en dialog där man kommer fram till vad som funkar bäst i det specifika caset eftersom det här är ju inte någonting som man bara köper från hyllan. Det är en stor innovation vi gör tillsammans med våra kunder där vi anpassar vad kunden verkligen behöver.

Jag tänker att vi ska komma tillbaka lite till siffrorna vi var inne på i början. Ni har vänt ekonomiskt visade siffrorna från 2021. Om du ska lyfta fram tre faktorer som är orsaken till att det har vänt?

–  Grundanledningen till att vi har vänt är ju det enormt gedigna arbetet från vår personal i hela Sverige. Det har ju inte kommit av sig själv utan det är ju ett enormt fokuserat hårt arbete från vår fantastiska personal.

Men har de inte jobbat hårt tidigare också?

– Jo, men det är ju ett bevis på att vår strategi fungerar också. De senaste kvartalen har vi tagit steg för steg så det är inte en plötslig händelse.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.