Telias teknikchef: ”Vi tänker inte släppa nätledarskapet”

5g För ett år sedan satte Telia igång sitt 5g nät i Stockholm – och därefter har flera städer satts upp på 5g-listan. När vi gör bokslut efter första året, hur långt har operatören kommit då?

Telias teknikchef: ”Vi tänker inte släppa nätledarskapet”

En solig dag på ett tak i centrala Stockholm klippte Teliachefen Alison Kirkby invigningsband. Digitaliseringsminister Anders Ygeman var också med. Och med detta så var det publika 5g-nätet i gång i Sverige. Men vad har hänt sedan dess? Telekom idag ställde frågan till Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia.
– Det var en viktig milstolpe vi passerade i maj. Det vi har gjort successivt sedan dess är att bygga ut i 22 städer till runt om i Sverige.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår unika digitala Premium-tjänst öppen bara för prenumeranter.
  • Ett nischat nyhetsbrev för just ditt intresseområde; Professional eller Contact Center.
  • Full tillgång till vår digitala kunskapsbank med över 16 000 artiklar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Staffan säger att det i fjol var startskottet på det då befintliga spektrumbandet och att nu kan de stora kliven tas med nya band att bygga på.
– Det är alltid utmaningar i stora nätmoderniseringsprojekt med ny teknik. För oss handlar det även om att göra det på ett nytt sätt. Förut hade vi Ericsson och Nokia som leverantörer – nu gör vi utbyggnaden i ett exklusivt samarbete med Ericsson. Men med det sagt: vi är enligt plan och i full sving.

Pandemin har visat hur viktiga näten är

Sedan Telia tryckte på ”on-knappen” har det blivit både en andra och tredje våg av coronapandemin, men trots alla implikationer det ger – har covid-19 inte påverkat 5g-utrullningen menligt.
– Nej, snarare har pandemin påmint oss om vikten av en bra uppkoppling. Vi ser att en stor del av befolkningen befinner sig på annan ort än vanligt. Mer tid vid fritidshuset och då inte bara på semester – vilket vi kan se i våra nät. Det innebär att den modernisering av nätet vi gör är ännu viktigare nu. Det kan inte bara  vara fina hastigheter och kapacitet i städerna – därför fortsätter vi bygga ut även på landsbygden, säger Staffan.

Så hur mycket påverkades då planerna av att spektrumauktionen sköts upp några månader?
– Ska man vara ärlig så har den ju skjutits upp flera år, men den flytten från november till januari var störande – men det är inte det stora problemet. Nej, det stora problemet är att vi som nation har halkat efter vår omvärld. Med 1g, 2g, 3g och 4g var vi först ut i världen med en framåtlutad och pragmatisk spektrumstrategi och reglering. Det är inte bra att hamna efter och det här måste vi ta lärdom av för att se till att vi framåt återigen kan ta ledartröjan. Nu är vi där vi är i Sverige, men vi vill vi vara bäst på att skapa digitala förutsättningar, och då är spektrumreglering och hantering en viktig fråga.

Inte samma drivkrafter som i Asien

Att brist på spektrum varit en bromskloss för 5g-utvecklingen har lyfts flertalet gånger i debatter och analyser. Men en sak som även minskat jäkten hos operatörerna är kapaciteten i 4g-näten. Analytiker har beskrivit situationen i Sverige som att ”4g-näten är så bra att det påverkar operatörernas motivation att skynda på 5g”, och även om Staffan säger att det ligger en viss sanning i det – så anser han inte att Telia släpat med fötterna.
– Det är en faktor absolut, den drivkraft som finns på flera asiatiska marknader, med kapacitetsbehov i de stora megastäderna, har vi inte här. Vår demografisituation ser helt annorlunda ut och först om ett par år har vi nått ett kapacitetsproblem i 4g-nätet. Men det 5g möjliggör primärt i det här läget är större datahastigheter, lägre svarstider och möjligheter att utveckla nya tjänster. Sen tror vi att exempelvis wireless access, som ett alternativ till fast bredband, kan vara relevant i det korta perspektivet.
– Sen tycker jag att fokus väldigt ofta hamnar på radionätet och man glömmer bort att det även handlar om det nya corenätet och de möjligheter som finns där. Att man kan jobba med olika egenskaper och krav som olika tjänster har.

Datamängden ökar väldigt snabbt

Hur har då utvecklingen sett ut? Kan man se att övergången till 5g går allt snabbare?
– Den generella bilden är att datamängden ökar väldigt väldigt snabbt. Den accelererar i näten och 5g är självklart en drivkraft, men den största datadrivaren är att allt fler är beroende av uppkoppling.

Vilket är då det tydligaste användningsområdena man ser för 5g på Telia?
– I företagsvärlden har 5g handlat om industriautomationstillämpningar där man vill ha förmågan att koppla upp maskiner och olika delar av produktionskedjan. Det är en omedelbar tillämpning det det finns ett starkt behov.
– På konsumentsidan är utvecklingen kring tjänster och nätet med dess olika funktioner bara i sin linda än. Här behövs ekosystemet utvecklas för att vi ska hitta de nya integrerade tjänsterna samt enheterna som kan dra nytta av 5g-nätets fördelar. Där är vi inte än, utan vi är fortfarande på högre hastigheter och bättre kundupplevelse. Sen tycker jag det är viktigt att man inte missleder sig och bara tror att 5g är för städer. Det är minst lika viktigt för att erbjuda en bra uppkoppling för landsbygden.

Det här speglar det resultat som Ericsson fick i en global studie. Där framgick det tydligt att där 5g fanns – så var kunderna nöjda med hastigheten. Däremot var en majoritet missnöjda med att det saknades några intressanta användningsområden eller kringtjänster.

Det tar några år att få bra täckning

I Sverige har kritiken från konsumenter främst handlat kring att täckningen är bristfällig. Så hur tacklar Telia den?
– Vi publicerar hela tiden data för vår 5g-täckning och betänk att det är bara tre månader sedan spektrumauktionen. Men jag vet: jag är otålig, min chef är otålig och våra kunder är otåliga. Men det tar tid och vi får ändå komma ihåg att det tagit några år innan vi fick den täckning som vi har i 4g, säger Staffan.
Så hur långt kommer ni hinna i år?
– Vi har ju presenterat det långsiktiga målet 2023 att vi då ska täcka 90 procent av befolkningen. 2025 är det 99 procent av befolkningen och 90 procent av ytan.

Målet 2025 innebär att Telia hamnar ett år efter största konkurrenten Tele2 som har sagt att de ska nå ha samma täckningsgrad 2024. Så hur påverkar det självbilden kring att vara den självklara ettan bland svenska operatörerna?
– Nätledarskapet ligger i vårt DNA och det kommer vi inte att släppa. Det är hela tiden en dynamisk utveckling som förändras över tid. När vi tar nya beslut så kommer vi kommuner det, säger Staffan Åkesson.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.