Teliasonera Finland sänker samtrafikavgifter

Efter förhandlingar har Teliasonera tecknat avtal om lägre samtrafikavgifter för mobilnät med de finska operatörerna Elisa och Finnet. Från och med 1 juni i år sänks avgiften från 8,4 cent/minut till 6,8 cent/minut. Avtalet innebär bland annat att Elisa återkallar sitt återbetalnings- och skadeståndskrav mot Teliasonera Finland. Teliasonera Finland kommer också att betala ersättningar till Elisa och Finnet på sammanlagt 42,5 miljoner euro.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.