Teliasonera föreslår lägre samtrafikavgifter för alla

Teliasonera erbjuder alla telebolag i Sverige att teckna ömsesidiga avtal om sänkta samtrafikavgifter i mobilnäten. I ett första steg skulle priset sänkas till 64 öre per minut, jämfört med dagens avgifter som varierar mellan 80 öre och 1,40 kronor.

Teliasonera anser att likvärdiga villkor är en förutsättning för en fungerade marknad för mobiltelefoni. De senaste åren rådde det stor oenighet om samtrafikpriserna vilket har lett till konflikter. Teliasoneras initiativ är en följd av att Länsrätten nyligen undanröjde ett beslut från Post- och telestyrelsen där företaget betecknades som ett bolag med betydande inflytande på marknaden för så kallad mobilterminering, en så kallad smp-operatör. Även Tele2 och Telenor är smp-operatörer. Enligt Teliasonera har de vägrat att sänka sina samtrafikpriser som uppges vara högre än Teliasoneras. Företaget menar att denna obalans har medverkat till att behålla mobiltaxorna på en hög nivå och snedvridit konkurrensen.

Bristande intresse

Ömsesidiga avtal skulle kunna leda till lägre samtrafikpriser, anser Teliasonera.

– Regleringen har gjort att det har varit ett bristande intresse för att ingå samtrafikavtal, men nu hoppas vi att snabbt kunna komma överens om långsiktiga och stabila samtrafikpriser, kommenterar Björn Lindegren, chefsjurist på Teliasonera, i ett pressmeddelande.

Teliasoneras förslag att sänka priset i ett första steg till 64 öre per minut är i linje med ett förslag från PTS. Företaget påpekar att Länsrättens beslut understryker behovet att snabbt göra upp om samtrafiken. Annars väntar fortsatt långdragna processer i domstolarna.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.