Teliasonera hotar stänga samtal till TDCs fasta nät

[UPPDATERAD] TDC i Sverige och Teliasonera har hamnat i ett storbråk om termineringsavgifter. Teliasonera hotar med att stoppa alla samtal från de egna abonnenterna till TDCs nät från och med måndag. Det skulle slå hårt mot samhällsviktiga funktioner, då Stockholms läns landsting, Luftfartsverket, länsstyrelserna och Sveriges Radio finns bland TDCs kunder.
Båda parter beskyller varandra för att utnyttja situationen på marknaden.

Det här samtrafikbråket bottnar i att TDC, tidigare Song, sedan 2004 inte räknas som en dominerande aktör på marknaden för terminering i fasta nät. PTS hade då riktat sitt smp-beslut mot fel bolag i koncernen.

Konsekvensen är att TDC själva kan sätta prislappen på samtal som rings till de egna kunderna. Det generella priset är för närvarande drygt 5 öre per minut, vilket bygger på hur Post- och telestyrelsen beräknat Teliasoneras kostnader. TDC vill istället få 10,4 öre per minut, vilket var nivån i den tidigare teleregleringen.

I mitten av augusti tröttnade Teliasonera och hotade för första gången med att blockera samtal till TDCs kunder.

På högsta nivå

Sedan dess har ställningskriget trappats upp steg för steg. TDC hävdar att de har försökt förhandla med Teliasonera. Frågar har varit uppe på högsta nivå, då TDCs vd Ulf Baggström personligen bett Teliasoneras koncernchef Lars Nyberg att dra tillbaka hotet om trafikstopp. TDC har också försökt gå via Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket, så här långt utan resultat.

– Hotet är ett brott mot gällande konkurrenslagstiftning. Teliasonera utnyttjar sin dominerande ställning för att få konkurrenter att acceptera deras villkor innan man låtit regulatoriska myndigheter pröva vilka villkor som ska gälla, säger Ulf Baggström.

Han hänvisar till att Regeringsrätten eventuellt ska ge prövningstillstånd i tvisten och tycker att Teliasonera borde invänta den juridiska processen.

En samhällsfara

Peter Holm, bolagsjurist på Teliasonera, utgår från att ärendet om TDCs marknadsstatus inte kommer att beviljas prövningtillstånd i Regeringsrätten. Det är änu mindre sannolikt att det skulle leda till en ändring i sak, menar han.

– Vi vill inte betala mer i avgift än vad vi själva tar ut i den nettofakturering som tillämpas på samtrafiken. TDC har självsvåldigt dragit av det högre priset, säger Peter Holm.

Han tycker att TDCs agerande har liknat utpressning och framhåller att operatören själv måste ta ansvar för sina egna kunder.

TDC gör själva en stor affär av att ett stopp i Teliasoneras samtrafik skulle få samhällsfarlig konsekvenser. De har mång stora kunder som driver nyckelfunktioner i samhället. Där finns exempelvis Stockholms läns landsting, Luftfartsverket, länsstyrelserna och public service-bolagen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.