Teliasonera lovar sänkt pris

Nu backar Teliasonera efter hotet om lagstiftning mot de höga mobilpriser för utlandssamtal från infrastrukturminister Ulrica Messing. I ett pressmeddelande skriver de att de nu vill initiera förhandlingar med andra europeiska mobiloperatörer i syfte att sänka roamingavgifterna och därmed priset för sina kunder.

Bakgrunden till Telias åtgärd är det initiativ som EU-kommissionen vidtagit för att få telekombranschen uppmärksam på kundernas åsikter om de höga priserna på internationella mobilsamtal. Man har kommit med förslag om ett lagförslag som innebär att roamingavgifterna begränsas av nationsgränserna. Ulrica Messing gick också ut nyligen och hotade med att Sverige kommer att stödja en sådan lagstiftning. Resultatet av EU-initiativet låter inte vänta på sig utan flera europeiska operatörer har i dagarna kommit överens om att sänka priserna. Telia hänger nu på denna trend. Man vill dock sänka de så kallade grossistpriserna på internationell roaming stegvis för att operatörer från länder utanför EU inte ska dra för stor nytta av prissänkningarna.

– Teliasonera har den bestämda uppfattningen att lägra slutkundspriser gynnar den långsiktiga affären med höga trafikvolymer, säger Terje Christoffersson, chef för Marknadsföring, produkter & tjänster på Teliasonera AB. Vi välkomnar de senaste stegen på marknaden mot lägre grossistpriser på internationell roaming och Teliasonera kommer att använda detta för att åstadkomma lägre priser för slutkunderna.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.