Teliasonera pressas av PTS

I slutet av förra veckan stod det klart att Teliasonera kan komma att delas i en nät- och en tjänstedel efter att PTS föreslagna lagändring antagits av riksdagen. Myndigheten passade även på att på kortare sikt hota med vite på 60 miljoner om inte operatören senast den 1 juli förbättrar sitt grossisterbjudande till andra operatörer.

PTS generaldirektör Marianne Treschow kommenterar riksdagens beslut om en lagändring som möjliggör delning av Teliaonera:

– Beslutet är bra för konkurrensen på marknaden och för de svenska bredbandskonsumenterna.

Det finns sedan länge stora problem i köp- och säljrelationen mellan Teliasonera och de andra operatörerna som är beroende av tillgång till Teliasoneras nät för att kunna erbjuda bredbandstjänster. Trots att ett år gått sedan PTS presenterade lagförslaget kvarstår stora problem för andra operatörer att exempelvis få tillgång till den reglerade produkten bitström.

Detta nya verktyg ger oss större möjligheter att se till att Teliasonera efterlever de skyldigheter vi beslutat om.

Ett frivilligt åtagande från Teliasonera skulle kunna ge snabb effekt på marknaden, varför PTS anser att en sådan lösning är att föredra. Utsikterna till en frivillig lösning är dock avhängiga av Teliasoneras agerande.

Delning kan åläggas 2009

Ett eventuellt beslut om funktionell separation som en skyldighet för Teliasonera måste föregås av en ny analys av marknaderna för bredbandstillträde. PTS genomför för närvarande dessa analyser, som kommer att samrådas med såväl marknadens aktörer som EU-kommissionen under hösten. En skyldighet om funktionell separation skulle, efter avslutad analys och nya skyldighetsbeslut, kunna åläggas under 2009.

Böter på kortare sikt

Samtidigt föreläggs Teliasonera av PTS att senast den 1 juli 2008 tillhandahålla bitströmsprodukter som ger grossistkunderna möjligheten att erbjuda ett produktutbud som motsvarar Telia Soneras egna slutkundsprodukter. Föreläggandet är förenat med ett vite på 60 miljoner kr.

PTS anser att Telia Sonera ska erbjuda sådana produkter för att efterleva skyldighetsbeslutet om bitströmstillträde.

Fakta

Fakta bitströmstillträde

PTS beslutade i november 2004 om två sätt för andra operatörer att få tillträde till Telia Soneras nät för att kunna erbjuda bredband – LLUB och bitström. Beslutet om bitströmstillträde överklagades och vann laga kraft först under våren 2007. PTS bedriver sedan dess tillsyn över Teliasoneras referenserbjudande. Det aktuella föreläggandet är en del av denna tillsyn.

Bitströmstillträde gör det lättare för operatörer att etablera sig i telestationer där kundunderlaget inte är så stort att det lönar sig att sätta in egen utrustning.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.