Teliasonera stuvar om och satsar på kundservice

Teliasonera Sverige bildar en ny enhet för att lägga mer möda på kundservice. Anders Gylder från segment stora företag ska leda den nya enheten med 3 400 anställda.
Samtidigt slås segmenten företag och stora företag ihop. Chef där blir Erik Heilborn.

Enheten Kundservice kommer att bli den enskilt största inom Teliasonera Sverige, när den träder i kraft i april 2005. Satsningen är tänkt att lyfta företaget till en topposition bland landets serviceföretag.

Anders Gylder, som ska leda den nya enheten, kommer närmast från jobbet som chef för segmentet stora företag på Teliasonera Sverige. Han kommer att få ett helhetsansvar för kundtjänst, order/leverans och kundstödscenter för alla segment.

– Inrättandet av Kundservice är ett naturligt steg i vårt arbete med att skapa tillväxt och konkurrenskraft. Att ha hög tillgänglighet, hålla våra kundlöften och leverera i tid är basen för hela vår verksamhet. Anders Gylder är den erfarne ledare vi behöver för att förverkliga ambitionerna med den nya enheten, säger Teliasonera Sveriges vd Marie Ehrling.

Två enheter blir en

Organisationen för att göra affärer med Sveriges företag görs också om. Det är ett svar på den ökade konkurrens på företagsmarknaden och ett behov av att öka effektiviteten.

Segmenten företag och stora företag blir en gemensam enhet, från och med 1 april i år. Chef där blir Erik Heilborn. Han idag är chef för segment företag, vilket innebär att han ansvarar för affärerna med de små och medelstora företagen. Han har tidigare bland annat varit chef för Telia International Carrier.

Teliasoneras pressmeddelande säger inget om personalneddragningar i samband med omorganisationen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.