Teliasoneras egen granskningsnämnd färdig

Idag avslöjade Teliasonera vilka personer som ska delta i arbetet med att granska den egna verksamheten för att säkerställa likabehandling av köpare av grossisttjänster.

I syfte att ytterligare öka marknadens förtroende och tillit har Teliasonera inrättat en kommitté för likabehandling, Equality Access Board (EAB). Teliasoneras VD och koncernchef Lars Nyberg har utsett de två externa ledamöterna i EAB: professor Ulf Körner vid Lunds Tekniska Högskola och tidigare vice koncernchefen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Per-Arne Sandström.

Ulf Körner (f 1946) är teknologie doktor, docent och professor vid Lunds Tekniska Högskola, institutionen för elektro- och informationsteknik. Ulf Körner är styrelsemedlem i Cybercom Group Europe AB och Cale Access AB.

Per-Arne Sandström (f 1947) har sedan 1970-talet haft ett antal ledande befattningar inom Telefonaktiebolaget LM Ericsson, senast under 2001-2004 som vice koncernchef och Chief Operating Officer ansvarig för omstruktureringen av Ericssonkoncernen.

Ordförande och den tredje ledamoten i EAB är sedan tidigare Mikael Svensson, chef för TeliaSoneras internrevision.

Nöjd koncernchef

– Jag är mycket nöjd med att ha kunnat rekrytera två så erfarna och kompetenta personer med hög integritet till EAB, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef för TeliaSonera. Tillsammans med Mikael Svensson blir det ett starkt team. Jag räknar med att deras arbete ska bidra till att marknaden kan känna ökat förtroende för att TeliaSoneras grossistverksamhet i Sverige sköts på ett affärsmässigt och bra sätt.

TeliaSonera skapade den 1 januari det separata aktiebolaget TeliaSonera Skanova Access AB i syfte att uppnå ökad effektivitet samt att öka marknadens förtroende och tillit för TeliaSonera som leverantör av grossistprodukter.

Rapporter från EAB kommer att lämnas till koncernchefen var fjärde månad, den första under juni 2008.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.