Teliasoneras finska kunder slipper svenska mailservrar

För att skydda de finska kundernas integritet flyttar Sonera sina e-postservrar tillbaka till Finland under april. Bakgrunden är regeringens förslag om att ge FRA utökade befogenheter att läsa elektronisk information som passerar landets gränser.

I ett pressmeddelande förklarar Juha-Pekka Weckström vid TeliaSonera broadband services att man på detta vis undviker att e-post mellan två finska användare kan snappas upp av FRA eftersom informationen hela tiden befinner sig in om landets gränser.

Flytt på helgen

För att minska de negativa effekterna av serverflytten kommer den att ske under en helg i april. De cirka 500 000 berörda kunderna kommer att informeras mer i detalj om detta.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.