Tenold leder Telenor mot tydlighet

Strategin är klar: För att bli störst på den nordiska marknaden för företagskommunikation måste Telenor bli starkare och tydligare i Sverige. Kjell-Erik Tenold är mannen som ska få det att hända.
En akut uppgift är att skapa ett attraktivt ip-telefonierbjudande.

Telenor AB leds sedan i augusti av Kjell-Erik Tenold, som då tog över som vd efter Björn Johan Flakstad. Men Kjell-Erik Tenold är inte bara ansvarig för den svenska verksamheten, han har också koncernansvar för de stora nordiska företagskunderna. Det är en betydande uppgift, eftersom Telenor precis som Teliasonera och TDC Song har höga ambitioner på den pan-nordiska marknaden.

– Besluten om de stora nordiska affärerna tas ofta i Stockholm. Därför är det viktigt som en markering att vi driver det arbetet utanför Norge, säger Kjell-Erik Tenold, som hoppas att Telenor under det här året åtminstone ska få ett par av de stora kontrakten.

– Vi måste välja de fighter vi ska utkämpa och se till att vinna dem.

Behöver bli tydligare

Samtidigt är Kjell-Erik Tenold medveten om att bilden av Telenor på den nordiska marknaden inte är särskilt tydlig och gynnsam. Han tror till exempel att uttalandet om Telenor som den sista Sovjet-staten, ifrån den misslyckade fusionen med Telia, fortfarande hänger kvar i det allmänna medvetandet.

– De stora kunderna vill gärna diskutera affärer med oss, men vi har inte en tydlig image. Telenors identitet måste bli klarare, säger han.

Vad är det då Telenor ska vara i Sverige och Norden som helhet? Operatören har ingen ambition att gå direkt mot privatmarknaden i Sverige. Där agerar de istället grossist till andra operatörer, som Tele2, Glocalnet och Bredbandsbolaget.

Istället vill Telenor ha fokus på de medelstora och stora företagen. Det betyder företag som har minst 30–50 anställda och är villiga att betala för avancerade tjänster.

– I mellanskiktet har företagen inte så starka band till Telia. Där finns det en stor potential för oss. Där är det lättare att föra en dialog och komma till skott än i soho-segmentet, säger Kjell-Erik Tenold.

Jaga och jagas

Dessutom har Telenor som sagt ett gott öga till de stora företagen och särskilt de med verksamheter och kommunikationsbehov som sträcker sig över de nordiska landsgränserna. Här är ambitionen att jaga ifatt och gå om Teliasonera.

Nu har det också dykt upp en spelare som definitivt kommer att flåsa Telenor i nacken, TDC Song.

– Ja, TDC bygger för att bli tredje aktör på det nordiska planet, men de kommer att vara upptagna av integrationsarbetet under ett par år och det ska vi dra nytta av, säger Kjell-Erik Tenold.

Samtidigt medger han att Telenor kan komma att märka av det nya TDC Song som pan-nordisk aktör redan i år. Affärerna i Sverige ska däremot inte påverkas.

Besked om ip-telefoni

Den redan nämnda otydligheten gäller inte minst Telenors position inom ip-telefoni. Det är ett område där Telenor helt klart ligger efter konkurrenterna, påpekar bland andra analytikern Ron Schonhowd på Current Analysis, och där det saknas klara besked.

– Jag håller med om den kritiken. Vi borde ligga på offensiven och vara tydligare med vad vi ska erbjuda och när, konstaterar Kjell-Erik Tenold, men påpekar snabbt att besked är på väg.

I februari ska Telenor AB fatta beslut om investeringar som ska bädda för kommande ip-telefonitjänster. Efter det ska Kjell-Erik Tenold tala klarspråk om den satsning som väntar. Han ser det som nödvändigt, inte minst i de offertarbeten som pågår.

I Norge har motsvarande steg redan tagits. Där lanserade Telenor strax före jul en ip-telefonilösning för stora företag, som bygger på operatörens ip-vpn/mpls-tjänst. Där används system från Alcatel.

Återstår integration

Kjell-Erik Tenold har arbetat både hos Alcatel och Cisco, men hävdar att det inte spelar någon roll när Telenor ska fatta beslut om investeringar för Sverige. Han berättar också om arbetet med en standardplattform för att ha gemensam drift av tjänster över gränserna. Den strategin verkar inte gälla de ip-telefonitjänster som ligger närmast att lanseras.

För övrigt är den infrastruktur som operatören har i Sverige, som i grund och botten kommer från köpet av Utfors, något av en förebild i bolaget. Den är den typen av infrastruktur som Telenor vill bygga som standard framöver.

– Vi har samtidigt mycket integration kvar att arbeta med här i Sverige. Efter sommaren ska alla huvudstrukturer vara på plats, då kan verksamheten lyfta ordentligt, säger Kjell-Erik Tenold.

Organisatoriskt är förvärven Utfors, Telenordia och Internet5 inlemmade, men det återstår en del för att integrera infrastruktur, stödsystem och till exempel inköpsrutiner.

In i koncernen

Det är inte bara den svenska verksamheten som är lite fragmenterad. Telenor som helhet uppfattas enligt Kjell-Erik Tenold ofta som ett ”månghövdat troll”. Koncernchefen Jon Fredrik Baksaas är ytterst den som driver processen mot en mer samlad koncern.

En effekt av den är att Telenor AB i Sverige nu är på väg att bli fullt integrerat i Telenor-koncernen, och inte bara ett Telenor-ägt bolag. Alla aktieägare i Utfors är nu inlösta. Det innebär bland annat att all ekonomisk rapportering från den svenska verksamheten framöver sker genom koncernen.

Så här uttrycker sig Kjell-Erik Tenold om lönsamheten i Sverige idag:

– Rörelseresultatet ligger omkring noll. Vi har gjort stora investeringar som inte lönar sig än. Internt har vi satt en tidpunkt när verksamheten ska göra nollresultat.

Vi vet i alla fall vad den tidigare vd:n för Telenor AB, Björn Johan Flakstad, sa till Telekom idag för snart två år sedan. Han menade att Telenor gjort en felsatsning om vägen till lönsamhet tar flera år.

Det blir med andra ord bråda dagar för Kjell-Erik Tenold under 2005.

Fakta

Kjell-Erik Tenold

Position: vd på Telenor AB

Ålder: 44 år

Familj: Fru och tre barn.

Bor: Både i Stockholm och Oslo. Familjen flyttar med hit till sommaren.

Utbildning: elektronikingenjör och diplomerad marknadsekonom

Karriär: Försäljare, marknadschef och vd på Intel i Norge mellan 1983 och 1990. Därefter divisionschef för systemintegratören GPI i fyra år. Hos Alcatel i Norge mellan 1994 och 1998 som vd för olika bolag. Var med och startade fem dotcom-företag under ett år. Blev vd för Cisco i Norge 1999. Till Telenor hösten 2002, ansvarig för drift- och outsourcingdivisionen som nu sålts till EDB. Tillträder som vd för Telenor AB i augusti 2004, får då även ansvar för de nordiska storkunderna.

Fritid: Jakt – framförallt ripa, cykling, matlagning och rockande till tonerna av modern jazz.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.