Teracom säger upp alla icke samhällsviktiga kunder

Mobilnät Full fokus på kärnverksamheten och en renodling av kundstocken. Statligt ägda Teracom Group har nu bestämt sig för att avveckla dotterbolaget Teracom Mobil abonnemangsaffär.

Teracom säger upp alla icke samhällsviktiga kunder

För Teracoms Group är uppdraget att leverera säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer. Det inkluderar allt från att garantera utspädningen av public service i tv och radio till ansvaret för kommunikationssystemet Rakel.

Men utöver dessa samhällsviktiga tjänster har koncernen även haft ett dotterbolag som haft en hel del privata kunder med bredbandsabonnemang. Det efter att man förvärvade Teracom Mobile 2019. 

I fjol togs första steget mot att renodla sin verksamhet och Teracom slutade då med all nyförsäljning till icke-strategiska kunder. Nu tar man nästa steg och avvecklar hela Teracoms Mobils abonnemangsaffär. De kunder som ses som samhällsviktiga aktörer flyttas över till moderbolaget – övriga sägs upp.

De uppsagda kunderna har till den 31 januari 2023 att teckna avtal med en ny operatör för att inte stå utan bredband. De två sista av uppsägningsperiodens tre månader är kostnadsfria för kunderna.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.