Texttelefoni i mobil och data prövas

Post- och telestyrelsen, pts, ska pröva möjligheten till texttelefoni i mobiltelefoner och datorer. Målet är att ge bland annat döva och hörselskadade bättre förutsättningar för kommunikation. Det är Tolkcentralen i Örebro som leder projektet som ska pågå fram till sommaren 2006.

Texttelefonin som finns idag är ganska begränsad då den i huvudsak är analog och kräver speciella texttelefoner. Tanken inför framtiden är att kunna använda texttelefoni i gsm- och 3g-telefoner och via persondatorer. Då kan kommunikationen ske i realtid och man vet att mottagaren fått meddelandet i motsats till vid användning av sms.

I projektet ska också ip-baserade lösningar prövas. De nya möjligheterna ska också testas tillsammans med den analoga för att se hur bra de kompletterar varandra. Utsikterna att kombinera text och tal vid kommunikation till och från en dator ska också prövas inom projektets ramar. Även SOS Alarm deltar för att få reda på hur man bäst ska kunna ta emot ip-baserade nödsamtal. Under sommaren 2005 startar pilotprojektet där drygt 60 stycken användare medverkar. Berörda handikapporganisationer kommer erbjudas att delta i referensgruppen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.