Tidningstest med mobila tjänster

Tidningsutgivarna drar nu igång en testperiod med ändrade villkor för mobila tjänster med start 1 maj. Projektet sker i samarbete med samtliga mobiloperatörer och innebär att landets tidningsföretag kan komma att erbjuda sina läsare ett antal nya mobila tjänster.

– Det har varit en långdragen process att förhandla med operatörerna om hur intäkterna ska fördelas mellan dem och våra medieföretag som är innehållsleverantörerna, säger Anna Serner, vd Tidningsutgivarna.

Teleoperatörernas tidigare syn på intäktsdelning har hittills gjort det mer eller mindre omöjligt för tidningarna att utveckla mobila tjänster. Förhandlingarna har dragit ut på tiden och testet skjutits upp flera gånger. De villkor som kommer att gälla under testperioden innebär bland annat en förändrad intäktsdelning och sänkta fasta avgifter – för tidningsföretag som skapar nya typer av tjänster. För konsumenten innebär detta att utbudet av kommer att öka när det gäller såväl innehållstjänster som en rad praktiska tjänster – inte minst på de lokala marknaderna.

Testperioden varar från den 1 maj och avslutas den 31 december 2008. Efter testet kommer villkoren att omförhandlas utifrån vilket resultat testet ger.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.