Tieto Enator köper hela UAB

Tieto Enator har köpt de återstående aktierna (24 procent) i det samägda bolaget UAB Tieto Enator Consulting från Lietuvos Telekomas. Parterna har också tecknat ett avtal som innebär att Tieto Enator avyttrar sin minoritetspost (40 procent) i samriskbolaget UAB Baltic Data Center. De båda samägda bolagen inledde sin verksamhet 2002.

UAB TietoEnator Consulting har 74 anställda och är baserat i Vilnius, Litauen. Företagets största kund är Lietuvos Telekomas. UAB Consulting och Lietuvos Telekomas har också tecknat ett treårigt avtal avseende tjänster inom applikationsförvaltning.

Avtalen väntas träda i kraft under april 2006 och innebär inga betydande finansiella effekter för Tieto Enator.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.