Tieto Enator skruvar ned vinstprognos

Tieto Enators rapport för tredje kvartalet nådde inte riktigt upp till förväntningarna. Företaget redovisade en vinst före skatt på 28,6 miljoner euro, jämfört med 27,3 miljoner för samma period i fjol, men analytikerna hade räknat med 31,6 miljoner euro. Rörelseresultatet sjönk med 8,1 miljoner euro till 31,4 miljoner euro, motsvarande en marginal på 7,9 procent. Rörelsemarginalen för motsvarande period i fjol var 9,5 procent.

Nettoomsättningen ökade med fem procent till 397 miljoner euro, något lägre än förväntat. Bolaget skruvar ned vinstprognosen för helåret 2006 och rörelsemarginalen väntas nu ligga på cirka 8 procent, jämfört med tidigare prognoser som låg på 8 till 10 procent. En prognos för nästa år vill Tieto Enator inte ge.

Som förklaring för det försämrade resultatet framhåller bolaget i rapporten ”prispress på standardtjänster samt inom de områden där global sourcing är mer utbrett”. Dessutom förklaras den minskade lönsamheten med lägre priser, projekt med dålig lönsamhet eller förseningar, investeringar i den internationella verksamheten samt produktutveckling. För att öka lönsamheten räknar bolaget med fortsatta investeringar i lågkostnadsanläggningar och besparingsprogram.

När det gäller Sverige minskade tillväxten med två procent. Nedgången berodde främst på området Telekom och Media. Men enligt rapporten finns det inom telekomsektorn tecken på att vissa operatörer kommer att investera i nya tjänster. Samtidigt minskar konsolideringen bland leverantörer av telekominfrastruktur företagens FoU-budgetar, men skapar också nya outsourcingsmöjligheter. För att möta prispressen i telekombranschen kommer Tieto Enator att snabba på införandet av global sourcing.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.