Tietoenator vill köpa Siemens-forskning

Tietoenator är på väg att ta köpa viktiga delar av forskings- och utvecklingsverksamheten från Siemens Communications. Det handlar om traditionell telefoni och migrationen till nästa generations nätverk. Runt 270 personer ska flyttas över och Siemens förbinder sig att köpa Tietoenators tjänster under fem år.

Tietoenator och Siemens har redan ett samarbete, men nu ska partnerskapet fördjupas betydligt. Företagen förhandlar om att föra över delar av FoU-verksamheten inom traditionell telefoni och migration till nästa generations nätverk från Siemens Communications till Tietoenator.

Processen att föra över de berörda delarna har påbörjats och avsikten är att cirka 270 medarbetare på Siemens Communications, varav större delen i München i Tyskland, flyttar över till Tietoenators affärsområde Telecom & Media. Målet är att underteckna avtalet i maj och att affären slutförs den 1 juli 2006. Under de fem år som kontraktet gäller ska Siemens köpa tjänster för runt 100 miljoner euro.

– Under de senaste åren har Tietoenator tagit över och framgångsrikt integrerat anställda från Siemens Finland, Nokia, Alcatel och Ericsson. Samarbeten som har varit lyckade för alla parter. Företagen ökar sin flexibilitet, Tietoenator utökar sina strategiska partnerskap och de anställda säkrar sina jobb och får en chans att utveckla sin kompetens inom nya områden, säger Frank Eser, ansvarig för forskning och utveckling för kärnkomponenter i telekomnätverk på Siemens Communications.

Telekom i fokus

Faktorer som driver på den här utkontrakteringen är allt snabbare teknikutveckling, kortare produktlivscykler och ökad komplexitet, tillsammans med konvergensen mellan it och fast och mobil telekommunikation. Det har skapat ett stort behov av en integrerad ansats där kompetens utnyttjas över flera olika områden.

– Vi kan nu ge Siemens ett ännu bättre stöd på deras väg mot att uppnå ”Best in Class”. Vi bidrar med vår djupa branschkompetens och de erfarenheter vi skaffat i samarbetet med Siemens, vilket varit väldigt framgångsrikt, säger Jürgen Hatzipantelis, verksamhetsområdeschef inom Tietoenator Telecom & Media

Tietoenators affärsområde Telecom & Media sysselsätter nära 5 000 telekomspecialister i 14 länder. I tjänsteutbudet ingår FoU-tjänster, konsulttjänster, utveckling av it-system och integration av hela värdekedjan inom telekom och media. Företaget är en partner till globala kunder och ger dem stöd vid utvecklingen av produkter och affärsprocesser.

– Telekom är ett av Tietoenators fokusområden på global nivå och genom att stärka samarbetet med ett världsledande företag som Siemens, tar vi ett stort steg mot målet att bli en global aktör inom telekomområdet, säger Ari Vanhanen, affärsområdeschef på Tietoenator Telecom & Media.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.