Tietoevry och Microsoft i nytt ai-samarbete

Branschen Ett strategiskt samarbete för för automatiseringen av tillverkningsindustrin. Nu har Tietoevry och Microsoft kritat på ett avtal för lösningar baserade på mjukvarujättens ”Project Bonsai”.

Tietoevry och Microsoft i nytt ai-samarbete

Automation är en av de stora tekniktrenderna i världen och just tillverkningsindustrin har pekats ut som en av de första kandidaterna till att implementera ai i sin produktion. Microsoft Project Bonsai är framtaget för just detta och ai-plattformen gör det möjligt att enkelt bygga intelligenta autonoma system. Nu har teknikjätten inlett samarbete med Tietoevry i norra Europa.

Den stora upp:en med systemet är att det inte kräver någon specifik expertis inom kodning – utan kan programmeras av ingenjörer som redan finns i företagen.
– Samarbetet hjälper kunder att ta steget från automatiserade till autonoma system, och vi har redan genomfört flera framgångsrika implementationer med Project Bonsai bland våra kunder. Nu siktar vi mot att skala upp och leverera liknande projekt med hjälp av Tietoevry, där vi kan dra nytta av företagets breda branschkunskap liksom expertis inom data, AI och molntjänsttransformationer, säger Laurence Janssens, Microsofts affärschef för Tillverkningsindustri i Västeuropa.

Minskar trösklarna

Traditionellt så har det varit höga trösklar vid automation och införande av ai har ofta krävt omfattande investeringar. Det här ska man nu råda bot på genom att gå genom den så kallade low code-plattformen.
– Besparingspotentialen för våra kunder är signifikant vid implementation av autonoma system. Ai-driven automation kan också bidra till att nå mål inom hållbarhet – till exempel genom att minska utsläpp och optimera energiförbrukning, säger Jaakko Tapanainen, chef för tillverknings- och skogsindustrin på Tietoevry Transform.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.