Tillväxtföretagen tänker nyanställa

En tredjedel av de kunskapsbaserade tillväxtföretagen planerar nyanställningar nästa kvartal. It är fortfarande bästa bransch, enligt Entreprenörsbarometern. Men många företag har svårt att hitta rätt personal att anställa.

Entreprenörsbarometern är en undersökning som genomförs kvartalsvis av Industrifonden och Connect Sverige. Den omfattar 450 svenska kunskapsbaserade tillväxtföretag, som företrädesvis är små och nystartade.

Det är i norra Sverige som tillväxtföretagen nyanställer mest. Nästan vartannat bolag där har utökat personalstyrkan under vintern. Sämst utveckling har västra Sverige haft, där endast 19 procent av företagen har nyanställt.

Även under kommande kvartal planerar en tredjedel av alla bolag att nyanställa. Flest kunskapsintensiva jobb ser det ut att bli i region Syd, där drygt vartannat företag (54 procent) planerar nyanställningar. Företagen ser dock ökade svårigheter med att hitta rätt personal att anställa, vilket 27 procent uppger som största hindret för att snabbt bygga upp tillväxtbolaget. 47 procent av företagen anser att bristen på riskkapital är mest betungande just nu.

Stockholm drar ifrån, it bästa bransch

Stockholm fortsätter att utvecklas mycket bra och drar ifrån de andra regionerna. Huvudstadslänets indexvärde är 60, vilket det är det högsta uppmätta värdet i undersökningens historia. Syd, som är näst bästa region, ligger hela 10 indexvärden under med 50.

Konjunkturen har förbättrats för samtliga branscher. Medicinbranschen ökar mest och förklarar det mesta av den totala förbättringen av konjunkturen. It är dock fortfarande bästa bransch.

Det totala indexet uppgår till 49, det högsta värdet någonsin. Föregående kvartals totalindex uppgick till 48. Detta innebär att index ökat 11 kvartal i rad sedan bottennoteringen i maj 2003. Den förbättrade marknaden förklarar en stor del av uppgången.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.