Tommy Ljunggren: Innovationerna har saktat ned i väntan på 5g

Trend2023 Det är för lågt tempo i innovationen i Telekombranschen. Tommy Ljunggren lyfter fram brister i ekonomi, teknik och självförtroende. Trots det ser han tre spännande saker som kommer 2023.

Tommy Ljunggren: Innovationerna har saktat ned i väntan på 5g

Mobilnäts-gurun Tommy Ljunggren började sin karriär på Televerket på 80-talet. Via mängder av höga chefsposter på Telia, Veon och Northstream är han idag senior rådgivare och konsult inom telekom.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Idag hjälper han flera kunder med privata nät, inomhustäckning med mera. Telekom idag bad honom att trendspana kring mobilnäts-utvecklingen just nu.

Här är hans spaning:

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Det är ekonomiskt ansträngt, tekniskt på efterkälken och det känns något handlingsförlamat. Innovationerna har saktat ned i väntan på att 5g ska byggas ut, fiberutbyggnaden redan är ”klar” och vi verkar mest vänta på att vi ska återhämta oss från effekterna av pandemin. Efterfrågan är stor men jag tycker självförtroendet och energin i Telekom-Sverige inte är tillräckligt hög, säger Tommy Ljunggren och fortsätter: 

– Telekomindustrin kan inte fortsätta leva bara på sina gamla intäkter och behöver finansiell injektion från nyförsäljning av nya lösningar till olika industrier som offentlig förvaltning, tillverkningsindustrin, fastighetsbranschen och transportbranschen. Möjligheterna för operatörerna att avsevärt öka intäkterna från privatkunder och abonnemang får nog anses begränsade så det behövs nya intäktströmmar och ny typ av finansiering, utöver att till exempel sälja sin infrastruktur vilket operatörerna redan påbörjat.      

Vad var det viktigaste som hände i Telekom-Sverige 2022?

–  5g-utbyggnaden kom igång på allvar i Sverige, även om den har en lång väg kvar tills 5g med hög prestanda är allmänt tillgänglig utomhus såväl som inomhus. Alla operatörer har nu full fart på sina utrullningar och moderniseringar av mobilnäten generellt. Vad få inser är att i stort sett alla basstationer i hela Sverige är under utbyte/modernisering samtidigt, vilket givetvis tar tid och vi var dessutom väldigt sena i starten i Sverige av olika skäl. 

Han fortsätter:

– En annan viktig händelse var att PTS till slut gjorde det möjligt för företag att söka tillstånd för att bygga privata/lokala 5g-nät. Det är en viktig utveckling för de företag som verkligen vill bygga privata nät för att effektivisera sin egen produktion. Tillsammans med operatörernas erbjudande av så kallad ”network slicing” och managerade privata nät finns det nu goda förutsättningar för att hitta kostnadseffektiva lösningar för privata 5g-nät till såväl stora som små företag.       

Vad trodde du skulle hända mer av i Telekom-Sverige 2022?

– Min förhoppning var att vi skulle se fler företag som insåg möjligheterna att effektivisera sin egen produktion med hjälp av privata 5g-nät, oavsett lösning. Jag hade också förväntat mig att 5g-utrullningen med ”riktig 5g” skulle kommit längre och att vi skulle se mer kreativ paketering av 5g-baserade tjänster/lösningar som verkligen drar nytta av den nya tekniken. Jag trodde vi skulle kommit längre i lanseringen av FWA för att på ett kostnadseffektivt sätt nå de som fortfarande inte har bra bredbandsuppkoppling.  

Tommy Ljunggren hade också fler saker på önskelistan. 

– Där stod också att det skulle bli klart med ersättaren till Rakel och att man bestämt sig för att använda befintlig mobilnät för att snabbt komma igång med integrationen och driftsättning. Då skulle poliser, brandmän, ambulanser och andra Rakel-användare inom snar framtid kunnat få tillgång till lika moderna hjälpmedel som sina amerikanska kollegor haft under många år. Idag har de där tillgång till avancerade 5g och 4g tjänster med skräddarsydda applikationer i FirstNet, ett ”nät i nätet”, som nyttjar ett av de publika näten men med oinskränkt prioritet och hög kapacitet.

Vilken utveckling får vi se under 2023?

– Ett. Den största händelsen för telekom i Sverige 2023 blir den stora spektrumauktionen i höst där PTS ska auktionera ut tillstånd för 900 MHz, 2100 MHz och 2600 MHz samtidigt. Utgången av den auktionen, det vill säga vilka operatörer och hur mycket de köper kan ändra förutsättningarna för respektive operatör på marknaden och balansen mellan operatörerna. Det är samtidigt startskottet för nästa fas i utrullningen av 5g på nya frekvensband i Sverige. 

 – Två. Under 2023 kommer operatörerna ha kommit mycket längre i sin utbyggnad av 5g, men i stora delar av Sverige är det fortfarande inte med högre hastighet än 4g. Täckningen generellt i Sverige kommer att öka, trots att fler och fler 3g-basstationer stängs ned, då operatörerna moderniserar sina nät med 4g och 5g. Det finns en stora efterfrågan på bättre inomhustäckning från de stora fastighetsägarna som blev tydligt med initiativet Redi.City. Jag hoppas att det hörsammas och att kontor, gallerior och offentliga byggnader kan få förutsägbar 5g-täckning med höga datahastigheter från alla operatörer.

– Tre. Vi kommer att se fler industriföretag och även till exempel jordbruk som vill ha privata 5g-nät för att effektivisera och automatisera sin produktion. Val av lösning beror på kostnadseffektivitet, vilka behov respektive företag har och hur olika aktörer kan möta kraven från företagen. I och med årsskiftet blir det dessutom möjligt att söka privat/lokalt tillstånd i de kommuner som tidigare var blockerade, exempelvis Stockholm och Solna, och man får dessutom tillgång till dubbla frekvensmängden vilket möjliggör riktigt höga datahastigheter. 

Till sist. Vilken trend påverkar telekom mest de kommande tre åren?

– Samhällets beroende av och krav på väl fungerande telekomlösningar kommer bara att öka. Förväntan på mobil täckning med bra hastighet på landsbygd, längs järnvägar, vägar och inomhus kommer att öka ännu mer. Företagskunderna efterfrågar i högre grad ”lösningar istället för abonnemang” och det kommer att kräva mycket mer av samarbeten och partnerskap mellan olika aktörer. Vi kommer förhoppningsvis även se mer av samarbeten mellan myndigheter, mellan samhällsfunktioner och med operatörerna för att möta kravet på täckning genom att inte bygga en massa parallella infrastrukturer utan genom att nyttja och stärka det som finns på ett kostnadseffektivt sätt. För att skapa nya intäkter i telekomindustrin så krävs nya affärsmodeller, nya produkter, nya lösningar, nya samarbeten och nya spännande startupföretag. 

Han fortsätter:

– 2025 stängs 2g-näten av helt i Sverige och 3g-näten har då troligen redan stängts av. Det behövs en rejäl insats att byta ut alla de ”smarta prylar” som installerats i kommuner, regioner och av larminstallatörer, elinstallatörer och glada tekniker. I samband med det utbytet är det dags att fundera på hur man bäst effektiviserar sin verksamhet och vilken lösning man ska ha. Det är sällan som den bästa lösningen är att bara ersätta 2g med en ”dum” 5g-uppkoppling utan att se över hur man bäst nyttjar möjligheterna.

>> Här hittar du tidigare spaningar inför Telekomåret 2023.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.