Tonåringar illojala mobilkunder

Majoriteten av ungdomarna nöjer sig med enkla meddelandetjänster. Dessutom har de flesta tonåringar ringa kunskaper om operatörernas tjänster och har svårt att skilja konkurrenterna åt, enligt en ny undersökning.

Studien har genomförts av Mobeon Labs, som ingår i det Sverigebaserade företaget Mobeon som utvecklar röstbrevlådor och mobil e-post . Informationen kan vara oroande för mobiloperatörerna som ser en stor potential i ungdomssegmentet när det gäller att introducera nya meddelande tjänster i mobilnäten.

– Det är uppenbart att branschen har feltolkat ungdomarnas attityd till mobiltelefoner, säger Birgitta Olson, chef på Mobeon Labs. De vill ha en enkel produkt som innehåller en mobil telefonsvarartjänst, sms, och en trendriktig telefon som speglar deras personlighet. Inte det senaste bara för att det är trendigt.

Dessutom bör operatörerna vara medvetna om att majoriteten av de tillfrågade väljer telefonmärke framför operatör, och att de saknar kunskap om vilka tjänster som står till buds, enligt Birgitta Olsson.

– Marknadsförarna står inför en stor utmaning, både när det gäller att övertyga konsumenterna om behovet av nya tjänster, och när det gäller att särskilja sina produkter från konkurrenternas.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.