Trådlösa licenser kan utmana 3g

Trots att utbyggnaden av trådlöst bredband i princip är obefintlig kan nya licenser tillfredsställa glesbygdens behov av nomadisk uppkoppling 2–3 år tidigare än 3g. Det visar en rapport från Stelacon.

På Post- och telestyrelsens, PTS, uppdrag har Stelacon analyserat förutsättningarna för och konsekvenserna av fler tillstånd för trådlöst bredband. PTS har tidigare meddelat att de ska dela ut nya licenser som kan passa för den omtalade bredbandstekniken wimax. En licensutdelning som egentligen skulle ha ägt rum i början av året, men som nu inte ser ut att bli av förrän tidigast i september (se länkad artikel).

En genomgång av Telekom idag i december 2005 visade att utbyggnaden av trådlöst bredband i princip var obefintlig. Enstaka projekt är igång men de stora telekomdrakarna, Tele2 och Teliasonera, har inte lagt ner särskilt mycket krut för att bygga mer än att de uppfyller de generösa licensvillkoren.

Ökad konkurrens

Stelacon konstaterar i sin rapport att konkurrensen på marknaden kan öka med en utökad licensutdelning, men att kapaciteten i näten inte är tillräckligt bra ännu.

En teknikutvecklingen innebär att näten på längre sikt kommer att konkurrera med 3g om samma kunder. Trådlösa tekniker för bredband blir allt mer mobila samtidigt som 3g ska erbjuda en allt högre bandbredd. Stelacon uppskattar att i en allt mer konvergerande telekomsektor kan konkurrens mellan 3g och trådlösa nät troligen uppstå någon gång 2008–2009.

Men enligt analytikerna kan trådlöst bredband snabbare uppfylla glesbygdens behov av nomadisk uppkoppling jämfört med 3g, som behöver ytterligare 2–3 år för att uppnå samma kapacitet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.