Trafikdatalagring snart verklighet

Den omdiskuterade lagen om trafikdatalagring kan snart vara verklighet. EU-parlamentet har röstat igenom kommissionens nya förslag. Det är mildare än ministerrådets förslag som väckt starkt missnöje.

Ministerrådets mycket omstridda förslag om att operatörerna ska lagra tele- och datatrafik i upp till tre år röstades ner av EU-parlamentet i september i år. Tanken var att ge polisen en möjlighet att få tillgång till uppgifter om misstanke om brott uppstår. Operatörerna har varit emot förslaget, framförallt på grund av de ökade kostnader som det skulle medföra. Andra har bestritt förslaget eftersom det anses integritetskränkande.

Men nu har EU-parlamentet röstat igenom ett nytt förlag om trafikdatalagring som kommissionen tagit fram under hösten. Enligt uppgifter från Computer Sweden är innebär förslaget en betydligt mildare och mindre långtgående linje än vad ministerrådet förespråkat.

Avgöras i domstol

Parlamentets justitieutskott har röstat igenom ett förslag som innebär att operatörerna får full ersättning för sina kostnader. Enligt ministerrådets förslag skulle varje land få avgöra storleken på ersättningen. Dessutom ska operatörerna bara behöva spara data mellan sex till tolv månader, i stället för i hela två år.

Nästa omröstning ska ske den 12 december, enligt uppgift från Computer Sweden. Om ministerrådet ogillar beslutet kan det dra parlamentet inför EG-domstolen.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.