Trafikverketstrategen tar steget över till Esam: ”Den offentliga sektorn kan inte sitta still”

Esam I april tar Trafikverkets it-arkitekt Erik Enocksson steget över till Esam. För tidningen berättar han om sina förväntningar på det nya jobbet, utmaningarna projektet står inför men också om möjligheterna med myndighetssamverkan.

Trafikverketstrategen tar steget över till Esam: ”Den offentliga sektorn kan inte sitta still”

I februari stod det klart att Erik Enocksson lämnar tjänsten som it-arkitekt på Trafikverket och i stället börjar på Esam. Han kommer att ansvara för samverkan inom säkerhetsområdet och tillträder sin nya tjänst 3 april.

 – I min värld är det självklart att myndighetssamverkan måste öka. Genom mitt arbete med dsam har jag själv fått egen erfarenhet av att det bara är genom samverkan man kan hitta gemensamma krav. Jag ser framför mig att referensarkitektur är något man med stor fördel kan stötta och hjälpa varandra med att ta fram.

Vad tar du med dig från tiden på Trafikverket?

– Egentligen tar jag med mig en hel karriär. Jag har haft många olika roller på Trafikverket, Vägverket och Banverket. Det ger mig en bra förståelse för vad de stora myndigheterna är bra respektive mindre på. Jag tar också med mig en insikt om att den offentliga sektorn inte kan sitta still. Alla offentliga verksamheter står inför enorma it-förändringar. Det är de största förändringar jag sett under mina 25 år inom staten. 

”Blir lätt en person som slåss med väderkvarnar”

 Samverkan är den enda vägen framåt för att det offentliga Sverige ska klara av att navigera i den föränderliga it-samtiden. 

Erik Enocksson

 –  Vi kan ju inte fråga de stora it-leverantörerna hur vi ska göra, utan vi måste bli bättre på att samverka för att lösa utmaningarna vi står inför. Branschen har en nyckelroll att spela i det här arbetet, men slutprodukten för hur offentlig sektors it kommer att se ut framöver är inte tydlig idag.

 Medlemmarna i esam är både stora och små. Trots de stora skillnaderna i storlek, inte minst på it-avdelningarna, är det enligt Erik Enocksson mer som förenar än som skiljer myndigheterna åt.

 –  Väldigt få, om ens någon myndighet har ett team av experter. Oftast har man bara en expert inom ett område. Det innebär att det lätt blir en person som slåss med väderkvarnar. Det är väldigt mycket därför som jag personligen vill jobba med myndighetssamverkan. Jag vet att myndigheter kommer tjäna väldigt mycket på ett utökat samarbete.

 Vad är den största utmaningen ni står inför?

 –  En svår utmaning för oss är att få loss duktiga människor. Det handlar ofta om personer som på sina myndigheter är väldigt efterfrågade att ha med i olika projekt. Även om allt fler förstått vikten av myndighetssamverkan är det ändå svårt att få loss människor. En idé jag kommer framföra är att skriva in i tjänstebeskrivningen för vissa myndighetsroller att det finns en förväntan på att man lägger en viss procent av sin arbetstid på myndighetssamverkan. 

 Vad blir det första du gör på ditt nya jobb? 

 – Bara sedan jag var på intervju har det hänt ganska mycket med samverkansfrågorna. Jag kommer ta ganska mycket tid i början till att sätta mig in i nuläget och förväntan på rollen. Jag kommer ha huvudfokus på säkerhet, men det kommer även vara andra frågor som berör mig i min nya roll. En sådan sak är att det kommer bli mer samarbete inom den offentliga sektorn i Skandinavien.

 Vad innebär det? 

 – Vi har haft ganska mycket kontakt tidigare och de nordiska länderna har ganska bra koll på varandra redan. Samtidigt finns det inget officiellt underlag. I Norge har man fram tills nu tittat väldigt mycket på amerikanska molntjänster. När man pratar med oss har man identifierat en hel del problem med det. Också Finland har gjort en stor omsvängning. De har dragit i gång ett arbete som påminner om e-Sam för att få fram it-lösningar och molntjänster som leder till en tillräcklig egenkontroll av myndighetsinformation. 

”Förståelsen för cybersäkerhet är på flera sätt under minimigränsen”

Ända sedan Esam drog i gång 2015 har projektet ifrågasatts från vissa håll. Från myndigheter och offentliga organisationer i andra länder har Esam dock bara mötts av uppmuntran enligt Enocksson.

 – Vi skulle kunna bli väldigt ifrågasätta för de vägval vi gjort och varför vi resonerar på ett visst sätt. Men vi får och har fått väldigt fina kommentarer från andra länder för det arbetet vi gör. De kommer ofta med detaljfrågor kring hur vi lyckats med olika specifika delar.

 Vad hoppas du ha åstadkommit om ett år? 

 –  Det ärligaste svaret är att jag inte har en aning om hur det kommer se ut om tolv månader och det är ganska stimulerande att det är så. Jag hoppas att vi kan se en ökad förståelse för cybersäkerhet. Den är på flera sätt under minimigränsen så den måste helt klart upp. Erfarenhet kring incidenthantering kan vara ett annat område där vi kan se en klar förbättring om ett år. Jag tror också att dialogen med branschen om gemensamma minimikrav kopplat till säkerhetsprodukter kommit långt. 

Också själva samverkansarbetet inom esam har förhoppningsvis kommit längre om ett år. Grupperna arkitektur, juridik, molntjänster och säkerhet har enligt Enocksson mycket att vinna på att samverka. 

 – Jag tror verkligen på samarbete mellan de olika grupperna inom Esam. Ska jag ge något exempel så tror jag att säkerhet och arkitektur kan vara väldigt spännande kombination som tillsammans kan hitta referensarkitektur som håller över tid.

27 april är Erik Enocksson en av nästan 40 talare på Connect23.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.