Svenska nätbyggaren expanderar i Norge

branschen Transtema förvärvar UBConnect, som är ledande inom design och uppgradering av mobilnät på den norska marknaden.

Svenska nätbyggaren expanderar i Norge

Med bas i Mölndal har Transtema vuxit till att bli ett av Nordens största företag inom konstruktion och underhåll av alla slags kommunikationsnät och nätverksutrustning. Nu har man ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i UBConnect, som beskrivs som Norges ledande företag inom design och uppgradering av mobilnät.

Transtema grundades 1997 och är redan verksamt på den norska marknaden. Man har i dagsläget omkring 1100 anställda i hela koncernen och erbjuder, förutom kommunikationsnät, även byggnation och underhåll av laddinfrastruktur samt konsulttjänster.

– Med UBConnect får vi dels ett i princip heltäckande erbjudande i Norge, dels ett bolag som därutöver kan bidra till Transtemas expansion i övriga Norden. Med långsiktiga kundrelationer, en unik leveransmodell med hög kvalitet och effektivitet samt en kompetent ledning blir UBConnect ett värdefullt tillskott i Transtema-koncernen, där vi gemensamt ser stora framtida möjligheter inte minst med beaktande av den uppgradering till 5g som sker av mobilnäten i Norden, säger Henning Sveder, vd och koncernchef på Transtema.

UBConnect har huvudkontor i Oslo och omkring 230 anställda. Bolagets ledning kommer att fortsätta driva bolaget även efter förvärvet. Köpeskillingen uppges vara 93,9 miljoner norska kronor, men en tilläggsköpeskilling som baseras på UBConnects rörelseresultat väntas uppgå till maximalt 18 miljoner norska kronor.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.