Tre: Risk att Sverige halkar efter

5g Rätt ambition, men beslut som riskerar att få Sverige att tappa konkurrenskraft. Så beskriver Tre regeringens arbete med 5g.
”Sverige är inte längre världsledande”, skriver företagets vd, Haval van Drumpt, i en debattartikel.

Tre: Risk att Sverige halkar efter

Ledartröjan är inte längre kvar och oroande tecken på att Sverige kommer halka ännu längre efter i 5g-utvecklingne. Haval van Drumpt menar i en debattartikel att även om regeringen har goda ambitioner, så räcker inte det om konkurrensen undergrävs.
– I oktober fattas ett beslut som riskerar att ta Sverige i fel riktning, skriver han.

Skälet till Tre-chefens hårda ord är de spektrumauktioner som Post- och telestyrelsen håller i. Och att det där enligt operatören inte ses till att försäkra konkurrens.
– I det förslag som PTS har skickat på remiss föreslås en modell som med all sannolikhet kommer att leda till att det så kallade 3,5 GHz-bandet, med de attraktiva 5g-spektrumbanden, delas mellan tre aktörer.
I dag finns fyra aktörer på marknaden, som tillsammans har tre mobilnät. Två av våra konkurrenter har valt att bygga ett gemensamt nät. PTS föreslår att det ska vara möjligt att bjuda separat i auktionen, men fortsätta bygga ett gemensamt nät. Om spektrumauktionen konstrueras på det sätt som PTS föreslår kan en aktör tryckas ut från marknaden. Vi riskerar att Sverige endast har två mobilnät för 5g i stället för tre, skriver Haval van Drumpt.
Följdproblemen av att bara har två nät är enligt van Dumpt dels att konkurrensen blir sämre, vilket i sin tur påverkar den svenska innovationskraften, men även att det kan driva upp priserna. Därtill kan det göra samhället mer sårbart. Och från rivalerna finns det ett stort ekonomiskt intresse av att se till att så få som möjligt får bygga nät.

Långvariga effekter

Enligt Copenhagen econimics, som räknat på effekterna för Tres räkning så kommer en operatör som blir utan spektrumlicens inte att ha möjlighet att erbjuda samma tjänster som konkurrenterna, och eftersom spektrumlicenserna gäller i 25 år blir effekterna långvariga. Det sammanlagda strategiska värdet av att exkludera en operatör från marknaden beräknas under licenstiden till 23–82 miljarder kronor.
Så vad menar då Haval van Drumpt att vi ska göra? Jo, vända blickarna mot öst. I Finnland har reglerande myndigheter säkerställt att existerande operatörer har fått köpa spektrum – något som gör att 5g-tjänster redan är kommersiellt lanserade.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation och telekombranschen.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter