Niklas Sjöstrand: Så prioriterar Tre företagsaffären 2023

Operatörer Flera nyanseringar samt fokus på IoT och 5g. För Tre som, trots corona och krig, har över 13 kvartal av tillväxt bakom sig är prioriteringarna klara för kommande år. Det menar B2B-chefen Niklas Sjöstrand.

Niklas Sjöstrand: Så prioriterar Tre företagsaffären 2023

Året 2022 kommer gå till historien som ett av de mer omtumlande i modern tid. Coronapandemi och halvledarbrist som sedan i februari fått sällskap av ett invasionskrig i Europa. Hur navigerar man i tuffa tider som detta? 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Telekom idag tog pulsen på operatörernas chefer för företagsaffären, hur ser prioriteringarna ut för 2023 och vad är de stora utmaningarna?

Först ut är Niklas Sjöstrand på Tre.

Hur ska ni prioritera för att få tillväxt 2023?

Vi har 13 kvartal av tillväxt bakom oss, därför känner vi oss trygga med att fortsätta leverera enkla och tydliga abonnemang där man som företagare har koll på sina kostnader. Vi utvecklar också kontinuerligt vår kundupplevelse där vi kommer lansera flera nyheter under året. Ett annat område med stark tillväxt är IoT där vi har en tydlig plan för att fortsätta växa. 

Hur har årets händelseutveckling påverkat er?

Vi följer så klart händelseutvecklingen i världen som tyvärr går åt fel håll och vi försöker dra vårt strå till stacken genom att exempelvis erbjuda fria samtal till Ukraina och nu senast Iran.

I övrigt har vi en stark position som enkla, tydliga och prisledande vilket vi är övertygade kommer fungera mycket väl i en vikande konjunktur där företagarna blir mer och mer prismedvetna. 
Hur har ni kunnat tackla de problem som uppstått kring komponetbrist/krig

Komponentbristen märks främst hos våra leverantörer av hårdvara som gör att vi ibland har längre ledtider än tidigare. Det ställer större krav på oss att ha en tydlig kommunikation kring leveranstider mot våra kunder så att de är välinformerade och kan planera sin verksamhet.

Hur kommer inflationen att påverka er?

Vi påverkas som alla andra branscher och ser kraftigt ökade kostnader inom framför allt el för mobilnätet, räntor, indexuppräkningar för diverse hyresavtal, även den svaga kronan påverkar oss eftersom det leder till högre inköpspriser. Det börjar bli kännbart även om vi står bra rustade.

Finns det något ni kommer prioritera extra under 2023?
Som alltid blickar vi framåt och fortsätter utmana. 5G och IoT är självklart i fokus, vi bygger ut vårt 5G-nät och har ett bra nät med höga hastigheter och låga svarstider i en rad städer, såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Norrköping, Linköping, Jönköping, Varberg, Halmstad, Uppsala med flera.

Hur ser 5g-tillväxten ut och hur påverkar den er affär?

Fler och fler kunder uppskattar 5G, och vi har en attraktiv portfölj där 5G är en central del. I våra abonnemang har vi inkluderat 5G både vad gäller röst och bredband och kunderna kan fritt använda den nya tekniken i de många städer där vi har lanserat. 

Några nya produkter/tjänster som ni ska lansera nästa år?
Vi ser kontinuerligt över vår portfölj av tjänster för att möta kundernas behov, och ett område som alla känner av är säkerhet med tanke på vad som händer i omvärlden. Därför är ett fokusområde att ytterligare utveckla vårt säkerhetserbjudande för att fortsätta erbjuda trygga lösningar för alla våra kunder.

Vad är målet för B2B 2023? Vilken utveckling kommer vi se?

Att vara utmanare är i vårt DNA. Under kommande år fortsätter vi utmana marknaden genom att vara enkla och prisvärda i en utmanande konjunktur. Vi står starka och är trygga med vårt framgångsrecept för fortsatt tillväxt. 

Vilken trend kommer påverka telekombranschen mest det kommande åren?
Vi tror att 5G kommer ta marknadsandelar från fiber och att vi bara sett början av utvecklingen inom IoT. Telekom, inte minst inom B2B har spännande år framför sig med ny utveckling av produkter och tjänster med hjälp av ny teknik.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.