Tre slopar koncernchefen

Operatörer Operatören Tre gör om strukturen för sina svenska och danska verksamheter och slopar då posten som koncernchef. För Peder Ramel betyder det att han byter roll.

Tre slopar koncernchefen

I och med omorganisationen kommer respektive landschef, Nicholas Högberg för Sverige och Morten Christiansen för Danmark, att rapportera direkt till styrelsen istället för till en koncernchef.

– Omorganisationen betyder att vi renodlar strukturen i Tre Skandinavien så att den svenska och danska verksamheten blir mer lika varandra samt för att tydliggöra ländernas roller gentemot styrelsen. Det går bra för 3 i både Sverige och Danmark vilket gör att implementeringen av parallella landsorganisationer är ett positivt och naturligt steg i vår skandinaviska utveckling, säger Peder Ramel, koncernchef på 3 Skandinavien.

Att Peder Ramel slutar som koncernchef betyder däremot inte att han lämnar operatören. Han blir istället arbetande styrelsemedlem i samtliga Tres bolag i Skandinavien.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.