Fem viktiga trender för datacenter under nästa år

datacenter Datacenterjätten Vertiv tipsar om fem trender som man tror kommer bli tongivande under 2023.

Fem viktiga trender för datacenter under nästa år

Experterna på Vertiv har sammanställt en lista med fem punkter som man tror kommer göra stort avtryck på datacenterbranschen under nästa år. Mycket handlar om att hantera hållbarhetsproblematiken, bland annat genom att hitta alternativ till de dieselgeneratorer som i dag används för att producera reservkraft.

1. Ökad reglering på hållbarhetsområdet

Det byggs allt fler datacenter i Sverige och övriga världen för att möta det snabbt växande behovet av lagring och beräkningskraft. Men ett datacenter förbrukar stora mängder elektricitet och vatten, något som lagstiftarna har fått upp ögonen för. Irland och Singapore har redan vidtagit åtgärder för att begränsa energikonsumtionen och Vertiv räknar med att fler länder kommer att ta till lagstiftning på detta område.

2. Allt fler väljer standardiserad datacenterutrustning

Moduluppbyggd och standardiserad utrustning för användning i datacenter blir allt mer vanligt förekommande, även bland riktigt stora leverantörer av molntjänster och så kallade hyperscalers. Vertiv hänvisar till en undersökning från Omdia som visar att 99 procent av datacenteroperatörerna uppger att modulära, prefabricerade datacenter kommer att vara en del av deras strategi i framtiden.

3. Dieselgeneratorer ersätts med alternativa lösningar

Så gott som alla datacenter är försedda med dieselgeneratorer som kan leverera extrakraft i de situationer det behövs, men dessa ger upphov till oönskade utsläpp av koldioxid. Enligt Vertiv har allt fler datacenter börjat använda sig av batterier för att leverera reservkraft under längre perioder, men framförallt hoppas man att gångbara alternativ till dieselgeneratorn kommer att dyka upp, exempelvis i form av bränsleceller med vätgas.

4. Vätskekylning vinner mark

Enligt Vertiv har racktätheten i datacenteranläggningarna ökat snabbt under de senaste tre åren, vilket ställer krav på mer effektiv kylning. Man förutspår att vätskekylning – som egentligen inte är någon ny teknik – kommer att få ökad användning under nästa år som en följd av att tekniken mognat och visat sig vara problemfri.

5. Snabb tillväxt av 5g driver på edge computing

Nästa generations mobilnät, 5g, byggs just nu ut i hög takt i stora delar av världen och om fem år kan hälften av alla mobilabonnemang vara 5g-abonnemang. Avancerade tillämpningar inom exempelvis metaverse medför att kraven på låg fördröjning och beräkningskraft närmare slutanvändaren blir allt större. Här väntas moderna datacenter och edge-teknik fylla en viktig funktion.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.