Trenderna som ställer krav på ökad digitalisering av telekombranschen

Krönika Digitaliseringen av telekombranschen är en extremt viktig fråga framåt. Det finns flera trender som gör att utvecklingen måste gå snabbare, skriver Markus Persson på IFS i en gästkrönika.

Trenderna som ställer krav på ökad digitalisering av telekombranschen

2023 kommer att bli ett intressant år för många branscher, och att blicka framåt i ett försök att sammanfatta vilka trender som kommer dominera är helt klart en utmaning. Mycket i omvärlden är just nu osäkert, så som energiläget, ekonomi och världspolitik.

Men vi kan se en rad tydliga trender som kommer göra avtryck i och definiera vägen framåt för många företag inom telekombranschen. Bland annat ser vi att fokus på hållbarhet och energieffektivitet fortsatt kommer vara tongivande, tillsammans med en ökad användning av öppna API:er.

En annan trend är att Metaverse kommer att vara en betydande drivkraft för den fortsatta utbyggnaden av 5g världen över.


Metaverse driver på behovet av utbyggd 5g-uppkoppling

Vi är fortfarande i ett tidigt stadium, men det är tydligt att Metaverse håller på att göra webben till en mer dynamisk och interaktiv plats. Gränsen mellan det fysiska och virtuella rummet suddas ut, men förmågan att kombinera dessa och i vilken takt det kommer ske hänger fortfarande på kapaciteten i nätverken.

Idag är 5g-nätets täckning alltför ojämnt fördelad. Under 2022 hade exempelvis USA enligt telekomjätten Ericsson en täckning på cirka 80 procent, vilket går att jämföra med övriga världens täckning på cirka 30 procent. Utbyggnaden av 5g kommer att fortsätta i hög takt, och den globala täckningen förväntas nå 85 procent till år 2028.

Metaverse kommer att nås via trådlösa headset och/eller glasögon och kommer göra det möjligt för företag att kunna distribuera information, underhållning och mycket mer.

Det är här fiber och 5g kommer in i bilden. Metaverse ställer stora krav på uppkopplingen för att kunna skapa en verklighetstrogen social interaktion och dess utbyggnad ökar behovet av motståndskraftiga nätverk med korta svarstider och hög bandbredd.

Denna nya våg av interaktion mellan människa och dator kommer också att skapa ytterligare trender och leda till tekniska förändringar. Vi kommer bland annat att se en ständigt ökande datainsamling för intäktsgenerering, ökad användning av digitala tvillingar, AI och en utveckling av parallella digitala världar inom spel, handel, sjukvård, träning och mer.


Telekom ökar användandet av öppna API:er

Öppet programmeringsgränssnitt, till vardags kallat API (Application Programming Interface) har länge varit vanligt inom it-branschen, men är hittills inget vi sett inom telekombranschen. Under utvecklingen av 2g-, 3g- och 4g-nät fokuserade alla operatörer på samma funktioner: samtal, sms och mobil internetanslutning för att surfa på webben och strömma innehåll. Möjligheterna att använda mobilkommunikation inom andra industrier har varit mycket begränsad.

Utvecklingen av 5g har dock varit ett samarbete mellan telekom och andra industrier. Möjligheten att kapitalisera på denna gemensamma utveckling bygger dock på att telekomoperatörerna kan utnyttja hela 5g:s spektrum, vilket kräver att 5g-utbyggnaden inte bara isoleras till radioutrustning för täckning utan också de centrala switcharna.

Idag har fokus legat på radioutrustningen men under 2023 spås de ledande telekomföretagen ta nästa steg för att låsa upp hela 5g:s potential. Affärsmässigt spås detta samarbete mellan telekom och andra industrier att vara värt cirka 700 miljarden USD år 2030.


Hållbarhet – en affärsmässig nödvändighet

I juli 2017 blev låten Despacito den mest strömmade låten genom tiderna. Forskare från Europeiska kommissionen fann att låtens 4,6 miljarder uppspelningar hade förbrukat lika mycket el som den sammanlagda årliga elförbrukningen i Tchad, Guinea-Bissau, Somalia, Sierra Leone och Centralafrikanska republiken. Detta visar att bara för att man gör saker digitala så försvinner inte miljöaspekten. Det var en viktig lärdom.

5g-tekniken är utvecklad med målet att ha hög kapacitet med låg energiförbrukning, och framåt kommer det vara avgörande att hitta nya vägar för att minska energiförbrukningen ytterligare. Exempel på åtgärder är att nyttja nya, energisnålare chipset samt radioutrustning som drivs av förnybar energi i en självförsörjande modell.

Bland tjänsteleverantörer är energi vanligtvis den tredje största nätrelaterade driftskostnaden. Eftersom radioutrustningen är dimensionerad för de stora helgernas höga trafik så finns det under vanliga vardagar ganska mycket kapacitet till godo. Att införa en slags ”stand-by mode” för delar av radioutrustningen som inte används/behövs skulle bidra till betydande förbättringar i energiåtgång, där energiåtgången för modern radioutrustning kan skilja sig upp till 97 procent mellan timmar med hög- respektive lågtrafik.

Hållbarhet är en etisk skyldighet för företag, men det är också en affärsmässig nödvändighet, som kommer med en rad fördelar i form av energibesparing, nya marknader, finansiering och bättre kundrelationer. För att uppnå sina hållbarhetsmål behöver telekombolag skrida från ord till handling med sin nätverksplanering.

Alla de trender som jag beskriver driver på en modernisering av telekomutrustningen. Där gör molnplattformar, som till exempel vår IFS Cloud, stor skillnad. De hjälper telekomföretaget att få en samlad överblick över sin projekt-, service- och underhållshantering. Det är nyckeln till en lyckad digitalisering.

Markus Persson,
Global Industry Director för telekom, IFS

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.