Trendspaningen: Ambitioner och förväntningar krockar

Trender Företag digitaliserar för sakens skull – och missar vad konsumenters villl ha. Det är en av de stora upptäckterna som Accenture drar utifrån sin årliga visionsrapport.

Trendspaningen: Ambitioner och förväntningar krockar

Att digitaliseringen går i rasande takt skriver nog alla under på. Men även om det finns enorma vinster och otroligt mycket gott som det medför – finns det även baksidor.
I Accentures rapport ”We, The Post-Digital People: Can your enterprise survive the ’tech-clash’?” som är en teknikvisionsstudie framgår det att företag/organisationer och konsumenter/privatpersoner inte alltid är på samma sida. Något som tydligt framgår är behovet om att kombinera värde med värdering för att vara framgångsrik i digitaliseringen.

Rapporten bygger på svar från mer än 6 000 företagsledare och it-chefer världen över, därtill tillfrågades även 2 000 konsumenter. Och intressant är hur företagens ansträngningar i vissa fall inte efterfrågas av konsumenter eller ens uppfyller ett behov.
– Många företag har blivit bländade av teknikens löften och skapat digitala produkter och tjänster bara för att de kunde. Ditt utan att fundera över konsekvenserna det fått för människor, organisationer och samhället säger Joel Hofgren, ansvarig för affärsområdet avancerad teknik och arkitektur på Accenture.

Förväntningar och ambitioner krockar

Det här syns delvis i att det på vissa håll kommit ett ökat motstånd mot den senaste årens kraftiga teknikutveckling. Ett begrepp som kallas ”tech-lash”. Men det tråkiga med detta är att dålig digitalisering då solkar ner den lyckade och bra delen som för mycket gott med sig.
– I dag ser vi en teknikkrock orsakad av klyftan mellan konsumenternas förväntningar, den tekniska potentialen och företags ambitioner. Vi måste förändra vårt tankesätt från ”bara för att” till ”med nytta för”. Det innebär att företag måste se över sina existerande affärsmodeller och skapa en ny grund att stå på när de vill utnyttja teknik för att skapa tillväxt, säger Joel Hofgren.

I studien framgår det att företag som inte är följsamma och istället kör på med befintliga affärsmodeller inte bara riskerar att irritera kunder eller förlora anställdas engagemang – de kan även leda till permanent begränsad potential för tillväxt och innovation.
Utöver detta indentifierar även Accenture fem viktiga trender i sin visionsstudie som företag måste börja ta i beaktning de kommande tre åren. Detta för att minska teknikkrockar och istället skapa nya former av affärsvärde.
Trenderna är:

Personlig upplevelse

Företag behöver skapa personliga kundupplevelser som uppfyller individens krav och preferenser. Det kan förvandla passiva målgrupper till aktiva deltagare genom att begränsa enkelriktade upplevelser, som kan få människor att känna sig maktlösa och utestängda. Fem av sex undersökta företag och IT-chefer (85 procent) anser att det krävs att företagen förbättrar sina kundrelationer för att kunna konkurrera framgångsrikt.

Ai och jag

Artificiell intelligens bör vara en bidragande faktor till hur människor utför sitt arbete, snarare än bara ett understöd för automatisering. När kapaciteten att nyttja ai blir större, måste företagen göra tekniken till en vinstgivande del av verksamheten. För närvarande anser endast 37 procent av företagen att de använder en inkluderande design för ai, det vill säga system som möjliggör samarbete mellan människa och maskin.

Dilemmat med ”smarta saker”

Antaganden om vem som äger en produkt utmanas i en värld som numera präglas av ett ”evigt beta-stadie.” Idag är många produkter och tjänster uppkopplade, och är beroende av regelbundna uppdateringar. Det kommer påverka företag som vill lansera produkter som drivs av digitala upplevelser. Nästan tre fjärdedelar av cheferna uppger att deras företags uppkopplade produkter och tjänster kommer att ha fler, eller betydligt fler, uppdateringar under de kommande tre åren.

Robotar i vardagen

Robotteknik finns inte längre bara på lager och fabriksgolv. Med framväxten av 5G måste varje företag se över sin användning av robotteknik. Cheferna är delade i sina åsikter om hur de anställda kommer omfamna robottekniken: 45 procent säger att deras anställdas anpassning till robotteknik kommer att vara utmanande, medan 55 procent tror att deras anställda lätt kommer förstå hur de kan arbeta med tekniken.

Innovations-DNA

Aldrig tidigare har företag haft tillgång till en så stor mängd avancerad teknik, såsom distribuerad databasteknik (distributed ledger technology, DLT), AI, extended reality och kvantdata. För att hantera allt detta, och utvecklas i den takt som marknaden kräver, kommer företag behöva etablera sitt eget unika ”innovations-DNA”. Tre fjärdedelar av cheferna anser att insatserna aldrig har varit högre när det gäller att ta tillvara på innovation.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.