Trendspaningen: Hit är IoT på väg

IoT Vart är IoT på väg? Den frågan ställde Telenor och Northstream i jakten på vad nästa steg i utvecklingen är.
– Vi ser tre makrotrender som nu accelererar innovationen och tekniken, säger Mats Lundquist, på Telenor IoT.

Trendspaningen: Hit är IoT på väg

Den digitala transformationen har i åratal tvingat samhället att förändra sig markant. Och hastigheten det sker i är oförlåtligt snabb. I en studie har därför Telenor i samarbete med Northstream försökt rama in vad som sker och hur det kan påverka framöver.

Rapporten slår ner på tre stora trender som kommer påverka de kommande tre åren. Coronapandemin och efterdyningarna av det, hållbarhet samt slutligen nya framsteg för den digitala tekniken.
– Den kombinerade effekten av de här tre makrotrenderna kommer att öppna nya affärsmöjligheter som kommer förändra marknader på sätt som vi aldrig sett tidigare. Vinnarna kommer vara de företag som omfamnar möjligheterna tidigt och vågar utmana sin egen affär baserad förståelsen för kundens behov och det kommersiella värdet, säger Mats Lundquist, vd för Telenor IoT.

Omvälvande tid framför oss

Enligt studien så är ”den perfekta stormen” på ingång. Pandemin har tvingat företag att accelerera sin transformation, samtidigt så sker det en enorm investering i teknikinfrastruktur som i sin tur ligger till grund för nya lösningar för 5g. Och så hela hållbarhetsdiskussionen på det.
– Vi lever i omvälvande tider. Företag som är snabba med att anpassa sig, de kommer få snabba förtjänster medan de som inte agerar snabbt riskerar att hamna på efterkälken., säger Bengt Nordström, vd för Northstream.

Läs hela rapporten här

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.