Tre:s master säljs till Cellnex

Mobilnät En avyttring som leder till att Tre:s master nu hamnar i Cellnex. Investorbolaget Patricia Industries har nu kommit överens om att tillsammans med CKH Networks sälja av tillgångarna i operatörens master.

Tre:s master säljs till Cellnex

”En värdeskapande transaktion som ytterligare stärker vår balansräkning”. Så beskriver Investors koncernchef Johan Forssell den senaste affären. En transaktion som då innebär att Patricia Industries, en enhet i Investor, avyttrar sin 40-procentiga ägarandel i Tre Skandinaviens master och masttillgångar.

Försäljningen kommer att ske i två steg. Varv den första består i att föra över sin andel till CKH Networks, företaget som driver CK Hutchisons europeiska del för master och masttillgångar. CKH Networks är verksamma i Danmark, Irland, Italien, Storbritannien; Sverige och Österrike. Som del två så kommer man sedan vara med i själva försäljningen av CKH Networks till Cellnex. En affär som har en prislapp på tio miljarder euro.

Cellnex är i dag en ledande aktör när det kommer till trådlös tekominfrastruktur i Europa. Och även om Patricia Industries ägde en stor del av Tre Skandinaviens masttillgångar är det bara en liten del v CKH Networks. För av de tio miljarderna uppgår Investorbolagets andel till endast fem procent.
– Vi har funnit ett bra och fokuserat hem för mastverksamehtetn. Transaktionen är värdeskapande samtidigt som Tre Skandinavien kan fokusera på sin kärnverksamhet att erbjuda kunder högkvalitativa mobiltjänster. Tres Skandinavien kommer att fortsätta att investera i sina nätverk och tjänster, säger Christian Cerderholm som företräder Patricia Industries.

Som en följd av försäljningen kommer Tre Skandinavien att ingå ett serviceavtal med Cellnex vad gäller nyttjandet av masterna.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.