Trio och Telepo i samarbete

Trio och Telepo har inlett ett strategiskt samarbete kring integration av fast och mobil telefoni. Samarbetet innebär att det gemensamt lanserar en lösning där kundernas mobiltelefoner i realtid kan integreras helt i Trios telefonistklient. Lösningen bygger på Telepo Business Communication Server som gör att företag och organisationer kan integrera, och även helt ersätta, traditionell fast telefoni med mobiltelefoni och ip-baserade lösningar. CygateMåldata har också deltagit i utvecklingsarbetet.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.