Trio och Visionutveckling byter namn

Efter samgåendet är det nu också klart att de båda svenska tillverkarna av telefonisystem får ett gemensamt namn.

I november förra året köpte Trio Enterprise ägare Enghouse Systems också största konkurrenten Visionutveckling. Att de båda företagen skulle slås samman stod klart redan från början och nu har det sammanslagna bolaget också fått ett namn, Enghouse Interactive. Namnkopplingen till moderbolaget blir därmed tydlig.

– Det faller sig naturligt att vi som ett första steg tar ett gemensamt bolagsnamn som är kopplat till ett stark globalt varumärke. Vi är som organisation stolta över att ingå i Enghouse-koncernen och ser fram mot de synergieffekter som detta för med sig men vill också betona att vi ser den lokala närvaron som kanske den största konkurrensfördelen, säger Michael Stubbing, Managing Director Enghouse Interactive Northern Europe.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.