Trio på plus

Trio redovisar en nettomsättning som under 2004 uppgick till 118,4 miljoner kronor, vilket är en marginell ökning jämfört med 2003 då omsättningen var 117,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -2,9 miljoner kronor, jämfört med -10,9 miljoner kronor 2003.

Nettoresultatet uppgick till 0,7 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 6 miljoner kronor under helåret 2003.

Trio har under året fått en ny mobiloperatörskund, ONE i Österrike.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.