Trio släpper Netwise

Ericsson får köpa Trios aktier i Netwise. Det stod klart redan innan Ericsson offentliggjorde sitt bud i måndags. Priset är nästan tre gånger högre än marknadsvärdet per Netwise-aktie.

Trio, som i dag äger 26,5 procent av aktierna och 23,1 procent av rösterna i Netwise, har förbundit sig att acceptera det bud Ericsson lämnat på att förvärva bolaget. Ericsson får förvärva samtliga aktier i Netwise under förutsättning att inte någon annan lämnar ett för aktieägarna mer förmånligt erbjudande. Budet värderar Trios innehav i Netwise till 79,2 miljoner kronor. Det bokförda värdet per den sista mars i år uppgick till 24,7 miljoner kronor.

Att Ericsson får köpa Trios andel stod klart redan innan budet offentliggjordes den 5 juni 2006.

50 miljoner i vinst

Erbjudandet innebär att Trios innehav av 75 000 aktier av serie A och 1 244 885 aktier av serie B i Netwise värderas till 79,2 miljoner kronor. Med ett bokfört värde per den 31 mars 2006 om 24,7 miljoner kronor skulle det innebära en reavinst om 54,5 miljoner kronro om erbjudandet fullföljs. Trio är helt skuldfritt med en nettokassa som per den 31 mars 2006 uppgick till 20,3 miljoner kronor.

Trio är en av Netwise största konkurrenter som utvecklar och marknadsför bland annat ip-telefonilösningar och system för företagstelefoni med full integration mellan mobiltelefoni, ip-telefoni och traditionell telefoni baserat på realtidsinformation och koppling till andra mervärdessystem. Genom Ericssons förvärv av Netwise blir Trio den enda kvarvarande större växeloberoende leverantören på den nordiska marknaden.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.